“Neighborhood Supersites” (các địa điểm trong khu xóm)

Bắt đầu từ thứ Bảy, 24 tháng Mười, Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ tổ chức phân phát thực phẩm cho cộng đồng hàng tuần vào mỗi ngày thứ Bảy, từ 2g đến 5g, cho đến ngày 31 tháng Mười Hai. Những việc phân phát ngày thứ Bảy sẽ thay thế lịch trình trước đây phân phát vào thứ Tư để thuận tiện hơn cho các gia đình đi làm.

Về danh sách đầy đủ các địa điểm và ngày giờ lấy thức ăn cho học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khuyến khích hãy kiểm điểm trang mạng này về những việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phát.