Đại dịch đưa cộng đồng người điếc ở T.H. Rogers lại gần nhau

Con trai 9 tuổi của bà Asusena Gonzales là Brandon Martinez bị điếc và theo học chương trình “Regional Day School Program for the Deaf” (RDSPD) tại trường T.H. Rogers của HISD.

Brandon từng ở trường Rogers từ lúc 3 tuổi, lớn lên và học hành như mọi học sinh khác. Sau đó là đại dịch COVID-19. Trường đóng cửa và hoàn toàn học từ xa vào tháng Ba, và bà Gonzales lo sợ rằng học trực tuyến sẽ là một thử thách cho con bà và nó có thể tụt dốc, nhưng Brandon vượt quá mọi sự mong đợi.

 “Cháu có thể học toán nhân qua việc học ảo, và điều đó làm tôi giật mình vì tôi nghĩ nó sẽ bị trì trệ nhưng … đó thực sự là điều tốt đẹp,” bà nói. “Thật ra, chúng tôi học với nó, và học các dấu hiệu để giúp nó, điều đó thực sự tốt.”

Chương trình RDSPD tại trường Rogers là một cộng đoàn trong đó mọi người, học sinh và nhân viên, hoặc từng có cảm nghiệm hoặc sự hiểu biết về tật điếc. Sau bảy tháng ở nhà, Brandon thật vui để trở lại trường và cô giáo Brenda Marsch dạy Anh Văn cấp tiểu học tại RDSPD nhớ các học sinh rất nhiều.

“Khi COVID đóng cửa trường, điều đó thật khó khăn, và hầu như tôi muốn khóc khi nghĩ về điều đó, vì thật khó để xa rời các em,” cô nói với đôi mắt đẫm lệ. “Các em giống như con của tôi và tôi vui thích khi gần chúng.”

Bây giờ, với việc trở lại giảng dạy diện đối diện của HISD, một phần của trường đó thì trở lại với nhau, phần lớn được giúp đỡ bởi việc sử dụng khẩu trang trong suốt. Nhìn thấy đôi môi và sự diễn tả trên khuôn mặt thì quan trọng của việc giao tiếp cho những ai bị điếc hay lãng tai, và các khẩu trang đặc biệt, nó trong suốt ở phần miệng, giúp cho sự giao tiếp đó trong khi vẫn giúp mọi người an toàn.

“Khẩu trang này thì thực sự độc đáo cho học sinh T.H. Rogers trong chương trình RDSPD, cũng như cho ban giảng dạy và nhân viên, để dựa vào việc thấy đôi môi để liên lạc,” Hiệu Trưởng Tiffany Chenire nói. “Mục tiêu của chúng tôi cho học sinh điếc và lãng tai là thi hành đúng như những gì các học sinh khác đang thi hành.”

Trường T.H. Rogers quyết tâm cung cấp cho học sinh điếc hay lãng tai cảm nghiệm học hành tốt nhất có thể ở bên trong và bên ngoài lớp học. Và trong khi không thể biết được tương lai ra sao, nhất là trong thời đại dịch, trường sẽ tiến bước cùng nhau như một đội.

“Vì COVID, nó buộc mọi phụ huynh và giáo chức liên lụy đến nhau nhiều hơn, và tôi phát triển sự ràng buộc chặt chẽ và tương giao với các phụ huynh,” Marsh nói. “Tôi nói với các em chúng ta là một ‘T.E.A.M – Together Everyone Achieves More’.”