HISD nhận biết Tuần “Red Ribbon”

Sở “Academic and Career Counseling” của HISD thân mời mọi nhân viên, học sinh và phụ huynh cùng với họ nhận biết “Red Ribbon Week”, là chương trình ý thức và ngăn ngừa ma túy lớn nhất và lâu nhất quốc gia.

“Red Ribbon Week”, được cử hành hàng năm 23-31 tháng Mười, đảm nhận sự động viên quan trọng trong các cộng đồng để giáo dục học sinh và khích lệ tham gia các sinh hoạt ngăn ngừa ma túy. Đeo các băng đỏ trong tháng Mười tượng trưng cho lời hứa không ma túy và vinh danh những ai đã bỏ mình trong cuộc chiến chống ma túy.

Chủ đề “Red Ribbon Week” năm nay là: “Be Happy. Be Brave. Be Drug Free”. Hãy cử mừng tuần lễ này trong trường và nâng cao ý thức về đời sống không ma túy bởi tham dự các chương trình sau:

Thứ Hai, 26 tháng Mười: “Mask up Against Drugs”
Mọi nhân viên và học sinh HISD được khích lệ đeo khẩu trang và phóng hình của họ lên mạng.

Thứ Ba, 27 tháng Mười: “Pair up Against Drugs”
Cùng với một người bạn và cho thấy hai người hỗ trợ nhau bằng cách mặc y phục giống nhau (Twin day).

Thứ Tư, 28 tháng Mười: “Sock it To Drugs”
Mang với dị hợm để đá ma túy ra khỏi cộng đồng.

Thứ Năm, 29 tháng Mười: “Shade Out Drugs and Peer Pressure”
Chụp hình khi mang kính mát ưa thích.

Thứ Sáu, 30 tháng Mười: “Team Up Against Drugs”
Mặc áo khoác của đội banh ưa thích.

Vui lòng chụp hình và phóng lên với #RedRibbonWeek để chúng tôi có thể cho thấy sự hỗ trợ của quý trên truyền thông xã hội. Để tìm thêm các tài liệu và ý tưởng, diện đối diện hay ảo, hãy vào trang RedRibbon.org.