Phụ huynh HISD được yêu cầu điền tờ “Student Information Verification”

Với niên khoá 2020-2021 ở cực điểm hoạt động, điều quan trọng là mọi phụ huynh HISD phải điền tờ “Student Information Verification” (xác nhận thông tin học sinh) để bảo đảm thông tin học sinh thì chính xác và cập nhật

Tờ này sẽ có trong trang “HISD Connect Parent Portal” từ thứ Hai, 26 tháng Mười đến thứ Sáu, 13 tháng Mười Một.

Tờ “Student Information Verification” sẽ cho phép phụ huynh cơ hội để xác nhận hay cập nhật thông tin của mình để giữ liên lạc với trường của con em, tỉ như địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ email, và những liên lạc khi khẩn cấp.

Nếu một phụ huynh cho biết là địa chỉ nhà đã thay đổi, trường sẽ liên lạc với phụ huynh này để lấy giấy chứng minh nơi cư ngụ mới nhất.

Vui lòng điền tờ này để quý vị có thể nhận được những cập nhật quan trọng về sự giáo dục của con em.

Nếu quý vị chưa thiết lập một chương mục “HISD Connect Parent Portal” và không có mã số truy cập, hãy liên lạc với trường để lấy số ID truy cập của con em.

Như một nhắc nhở, trang “HISD Connect Parent Portal” là một dụng cụ để theo dõi thông tin có liên quan đến lịch trình, điểm hạng, sự tham dự, quá trình học tập, và nhiều điều khác của con em quý vị.