Học bổng “Marvy Finger Family Foundation” hiện rộng mở

Hãy nộp đơn trước ngày 1 tháng Ba để xin một học bổng về giáo dục kỹ thuật và ngành nghề

Những học sinh nào lưu tâm đến một nghề trong ngành xây cất, chuyên chở, y tá, hay kỹ nghệ thì có thể đủ tiêu chuẩn để hưởng một học bổng toàn phần trong một những lãnh vực trên. Dữ kiện về kỹ nghệ địa phương và toàn quốc cho thấy cần có các nhân viên có khả năng cao trong các công việc phát triển mạnh với tiềm năng được trả lương cao.

Kể từ 2012, tổ chức “Marvy Finger Family Foundation Scholarship” từng trao cho các học sinh tốt nghiệp HISD các học bổng toàn phần trang trải học phí đại học hai năm hay lấy chứng chỉ trong các ngành nhiều nhu cầu này. Học bổng này không chỉ bao gồm học phí nhưng còn cả sách vở, v.v.

Năm nay, 100 học bổng toàn phần này từ Finger cho một chương trình có bằng hay chứng nhận về kỹ thuật trong các ngành xe hơi, xây cất, thông tin và kỹ thuật điện toán, kỹ thuật kỹ nghệ, y khoa, luật, hậu cần, chế tạo, và chuyên chở. Bao gồm trong những lãnh vực này là HVAC (điện lạnh), ống, an ninh mạng, hàn, chuyên chở hàng hài, và nhiều thứ khác (xem đơn để biết đầy đủ).

Giải thưởng học bổng này được dựa trên sở thích của học sinh trong một chương trình học nghề và kỹ thuật, điểm hạng (tối thiểu 2.0 GPA), các hoạt động họ tham dự trong trường, và nhu cầu tài chánh.

Là một người nhận học bổng, học sinh phải:
• Ghi danh trong một chương trình lấy bằng cấp/chứng chỉ hai năm trong vùng Houston vào Thu 2021
• Dùng học bổng này để trả chi phí giáo dục (gồm chuyên chở, thực phẩm, và chỗ ở), gồm mọi dụng cụ và máy móc cần có ở đại học
• Hoàn tất chương trình lấy bằng cấp/chứng chỉ trong vòng hai năm

Để lấy đơn, hãy vào trang Marvy Finger Family Foundation ở đây hoặc lấy xuống PDF. Hạn chót nộp đơn là thứ Hai, 1 tháng Ba, 2021.

Hãy gởi toàn bộ hồ sơ xin học bổng về:

Marvy Finger Family Foundation
ATTN: Cruz Casiano
99 Detering Suite 155
Houston, TX 77007

Đơn xin phải có dấu bưu điện trước hay vào ngày thứ Hai, 1 tháng Ba, 2021. Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi Cruz Casiano số 713-867-7044 hay email scholarship@fingercompanies.com.