HISD gia tăng phân phối thực phẩm trước khi nghỉ lễ Tạ Ơn

Khi khu học chánh chuẩn bị đóng cửa nghỉ lễ Tạ Ơn, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang dồn nỗ lực để bảo đảm mọi học sinh có được thực phẩm lành mạnh trong kỳ nghỉ dài một tuần lễ, bắt đầu từ thứ Hai, 21 tháng Mười Một.

Mọi địa điểm lấy thức ăn ven đường ở trường sẽ cung cấp các bữa ăn học sinh cho bảy ngày vào thứ Năm, 19 tháng Mười Một – ngày lấy thức ăn sau cùng trước khi nghỉ lễ Tạ Ơn. Thông thường, việc lấy thức ăn ở trường chỉ đủ cho ba đến bốn ngày, chứ không đủ cho một tuần.

Ngoài ra, một địa điểm “Neighborhood Supersites” thứ ba sẽ được tổ chức tại trường “Sugar Grove Academy” vào thứ Bảy, 21 tháng Mười Một — lần phân phát sau cùng cho cộng đồng trước lễ Tạ Ơn. Địa điểm này được thêm vào hai địa điểm phân phối hiện có vào các ngày thứ Bảy và một vào các ngày thứ Tư.

Lịch Trình “Neighborhood Supersite” Tháng Mười Một

Thứ Tư, 11 & 18 tháng Mười Một; 2g đến 6g chiều

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 14 tháng Mười Một; 2g đến 5g chiều

Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington Street

Thứ Bảy, 21 tháng Mười Một; 2g đến 5g chiều

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington Street
  • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

Mọi địa điểm sẽ cung cấp bữa ăn đủ cho bảy ngày, cũng như các tiếp liệu căn bản về vệ sinh và lau chùi trong suốt tháng Mười Một.

Đồ tiếp liệu thì dành cho mọi người. Bữa ăn học sinh dành cho bất cứ trẻ em nào từ 1 đến 18 tuổi và tham dự việc học ảo. Nếu trẻ em không có trong xe, gia đình phải trình giấy khai sinh hay chứng nhận ghi danh trong bất cứ học khu nào của từng đứa trẻ cần thức ăn.

Việc phân phối tại trường và cộng đồng sẽ trở lại lịch trình thường lệ khi học khu mở cửa lại vào thứ Hai, 30 tháng Mười Một. Các địa điểm này sẽ đóng cửa vào các ngày 23, 26 và 30 tháng Mười Hai để nghỉ mùa đông.

Để có một danh sách đầy đủ về thời giờ và địa điểm phân phát các bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khuyên hãy kiểm lại trang mạng này về việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phát.