Các học sinh thắng giải thi vẽ thiệp ngày lễ 2020 được công bố

Trong một buổi lễ ảo có tham dự viên, Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD bà Grenita Lathan vào hôm thứ Tư đã tiết lộ các học sinh thắng giải cuộc thi vẽ thiệp ngày lễ thường niên trong gần 100 học sinh tham dự trên toàn học khu.

“Sinh hoạt này đưa ra một cơ hội đặc biệt cho học khu để chia sẻ tác phẩm của học sinh với cộng đồng rộng lớn hơn,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi vui sướng để giúp trình bày công việc của các học sinh có tài và công việc phi thường mà các giáo chức môn nghệ thuật đang thi hành để nuôi dưỡng các tài năng này trên toàn khu học chánh.”

Các học sinh thắng giải năm 2020 – học sinh lớp năm Ediel Chavez trường Tiểu Học Crespo, học sinh lớp bảy Michell Garcia trường “Wharton Dual Language Academy”, và học sinh lớp 12 Viviana Perez trường Sam Houston MSTC – thuộc về 18 em vào chung kết từ các trường tiểu và trung học các cấp. Mọi học sinh vào chung kết đều nhận được một hộp thiệp ngày lễ. Các học sinh thắng giải nhận được các món quà từ các tổ chức bảo trợ “Raising Canes”, “Jerry’s Artarama” và “Glassel School of Art”. Tất cả các thiệp vào chung kết sẽ được bán trên mạng.

“Chúng tôi rất hãnh diện về các tranh nghệ thuật do học sinh HISD thực hiện,” Giám Đốc Nghệ Thuật HISD là Wenden Sanders nói. “Chúng tôi hy vọng học sinh được hứng khởi và cảm thấy tinh thần sáng tạo của chúng được thêm sức sống bởi các giáo chức nghệ thuật và khu học chánh.”

Hàng năm, khu học chánh gởi đi hàng trăm tấm thiệp ngày lễ cho các hiệu trưởng, ủy viên giáo dục, nhà lập pháp, nhà lãnh đạo địa phương, nhóm phụ huynh và hợp tác viên trong cộng đồng. Kể từ 2003, các thiệp này là tranh vẽ của các học sinh HISD. Cuộc thi này, được tổ chức bởi sở “Strategic Partnerships” của HISD, được 99 học sinh dự thi.

“Em thực sự rất biết ơn vì cơ hội này,” học sinh lớp 12 trường Sam Houston MSTC và thắng giải cuộc thi này là Viviana Perez nói. “Nghệ thuật thì rất quan trọng đối với em, và em rất vui khi tự diễn tả theo các này.”

Có thể mua thiệp ngày lễ trên mạng tại HoustonISD.org/HolidayCards.