Cử hành “12 Days of Code” với nhiều thực tập mã hóa cho mọi trình độ

HISD thân mời mọi học sinh cử hành “12 Days of Code” trong tháng Mười Hai với các tấm lịch tương tác mà nó cho phép các em tham dự sinh hoạt mã hóa mới hàng ngày.

Mã hóa giúp học sinh giải quyết các vấn đề, sử dụng sự hợp lý, và suy nghĩ sáng tạo, và nó đem cho các em một nền tảng để thành công trong các ngành nghề của thế kỷ 21. Các sinh hoạt trong ba tấm lịch này cho cấp tiểu học, trung học I và II cấp bao gồm các bài học tỉ như thiết kế trang mạng với HTML, lập một con thú ảo, phát triển nghệ thuật tương tác, và ngay cả dạy một máy rôbô cách làm bánh kếp.

“12 Days of Code” của HISD, từ 1-18 tháng Mười Hai, trùng hợp với tuần lễ “Computer Science Education”, từ 7-13 tháng Mười Hai. Trong thời gian này, học sinh và cộng đồng HISD được khích lệ tham gia phong trào toàn thế giới và dành một giờ để mã hóa như một cách dẫn nhập vào khoa điện toán. Qua “Hour of Code” này, học sinh được thách đố để suy nghĩ chín chắn và giải quyết các vấn đề khi các em học biết những căn bản của lập trình điện toán.

Sau khi hoàn tất một giờ mã hóa trong bảng sinh hoạt “12 Days of Code”, tham dự viên có thể lấy chứng nhận hoàn tất. Hãy phóng hình ảnh sinh hoạt mã hóa trong trường hay phóng lên sinh hoạt mã hóa và hình chụp với giấy chứng nhận lên mạng xã hội với #HISDecoded.