HISD cử hành Tuần Giáo Dục Khoa Điện Toán

Lập trình một máy “drone”. Theo dõi chuyển động của máy giao hàng Amazon. Tấm thiệp nhảy múa. Đây chỉ là một vài phương cách mà học sinh có thể tham dự trong “Computer Science Education Week” (tuần giáo dục khoa điện toán) vào ngày 7-13 tháng Mười Hai.

“Computer Science Education Week” là lời mời gọi hành động hàng năm để khích lệ các học sinh K-12 hãy học về khoa điện toán, ủng hộ sự công bằng trong giáo dục khoa điện toán, và tán dương những đóng góp của học sinh, giáo chức, và các hợp tác viên trong lãnh vực này.

Phòng “Career Readiness” của HISD, cùng với “DroneBlocks”, “Code Avengers”, và “Amazon Future Engineer-endorsed BootUp and CoderZ”, đã thiết lập các sinh hoạt tư duy tính toán để hứng khởi các kỹ sư điện toán tương lai.

Các sinh hoạt này sẽ gồm các bài học tỉ như thiết kế một trò chơi cho hai người, thiết lập “Pythonic Turtles”, thi đua trong “Amazon Cyber Robotics Challenge”, và dùng một máy drone mô phỏng để lập trình một “DJI drone”. Các bài học này thì có trên mạng và sẽ hấp dẫn học sinh trong các sinh hoạt học hỏi kinh nghiệm trong suốt tuần lễ này.

Cử hành “12 Days of Code” với nhiều bài tập mã hóa cho mọi cấp lớp

Hơn 100 triệu học sinh toàn thế giới đã từng tham dự sinh hoạt “Hour of Code”, và HISD sẵn sàng dạy các khả năng nền tảng của thế kỷ 21 để chuẩn bị cho học sinh ganh đua trong nền kinh tế tương lai.

Ngoài ra, Phòng “Career Readiness” sẽ có bản tin hàng ngày từ các quan khách để giúp cổ vũ “Computer Science Education Week”. Học sinh sẽ được thách đố suy nghĩ chín chắn và giải quyết vấn đề khi họ biết cách lập trình điện toán căn bản.

Hãy chia sẻ hình ảnh của trường các bạn khi thực tập mã hóa và một hình tự chụp với chứng chỉ của bạn trên mạng xã hội dùng #CSinHISD, #CSforAll, #CSforGood, và #CSforSocialJustice. Để biết thêm về “Computer Science Education Week” của HISD hãy vào đây.