HISD nhận biết tháng Mười Một là Tháng Các Phụ Giáo

Prize Patrol của sở Human Resources  bận bộn suốt sáng thứ Sáu khi làm  ngạc nhiên những giáo chức được nhìn nhận là “Associate and Achieve 180 Dedicated Associate Teacher of the Month” trong tháng Mười Một với các giỏ quà và bong bóng mầu sắc.

Phụ Giáo Maria Gonzalez-Hatton tại trường Tiểu Học Burnet được chọn là “Associate Teacher of the Month” (phụ giáo của tháng) vì đã thi hành bổn phận tích cực là một giáo chức chuyên về can thiệp.

Hiệu Trưởng trường Burnet là bà Ana Cantu nói bà Gonzalez-Hatton đã dành thời giờ để thực sự biết đến các học sinh và tận tụy giúp đỡ.

“Năm qua, bà đem các gói quà nhỏ cho học sinh mà bà dạy kèm và thư khích lệ,” bà Cantu nói. “Bà đã thi hành nhiều hơn những gì được yêu cầu. Bà linh động, lo lắng, tận tâm, nhất quyết và thực sự là một chúc lành cho trường của chúng tôi.”

Bà Gonzalez-Hatton, một giáo chức về hưu, nói rằng đại dịch này và những thách đố của nó đã thúc giục bà hoạt động thêm.

“Người ta thực sự đau khổ,” bà Gonzalez-Hatton nói. “Do đó, nếu tôi có thể giúp đỡ chút nào ở đâu đó, thì đó là điều tôi muốn thi hành. Bổn phận của tôi là một giáo chức. Và tôi từng dạy học đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy một mái nhà như thế này. Các học sinh được chào đón và quý mến.”

Phụ Giáo Tận Tụy trong chương trình Achieve 180 của Tháng là ông Derick Idlebird, người điều khiển các lớp trong thư viện trường Trung Học Patrick Henry và giúp học sinh trong ba lớp ảo khác nhau biết cách vào mạng và sẵn sàng học hành.

Hiệu Trưởng trường Henry là Jason Davila nói ông Idlebird có tư cách làm việc xuất sắc, đến sớm và không bao giờ nghỉ một ngày.

“Nếu một giáo chức nghỉ vì bị cách ly, ông Idlebird nhảy vào,” Davila nói. “Ông có thể đứng lớp, dù là ảo hay diện đối diện. Ông là người tuyệt hảo để tiếp tục công việc tốt đẹp và bảo đảm học sinh có được một ngày vĩ đại. Chúng tôi ao ước có thể kiếm thêm các giáo chức thay thế như ông.”

Tính tình khiêm tốn của ông Idlebird được thấy khi ông được trao tặng giải thưởng này.

“Năm nay tôi có một nhóm thật vĩ đại, một hiệu trưởng và nhân viên vĩ đại đã hộ trợ tôi,” ông Idlebird nói. “Do đó, giải này là cho tất cả chúng tôi. Nó là về các trẻ em. Chúng cần ai đó có mặt ở đó cho các em. Nếu quý vị có tâm tình đó, điều này không khó.”

Hai chương trình vinh danh này được sự bảo trợ của Raising Cane’s. Mỗi giáo chức được nhận một gói quà đầy những thẻ tặng quà và các đồ quảng cáo. Để đề cử một “Associate or Achieve 180 Dedicated Associated Teacher of the Month”, hãy nhấn vào đây.