Các toán thợ giúp học sinh, nhân viên được ấm áp trong những ngày lạnh nhất của năm

Vào các trường hợp họa hiếm nhiệt độ ở Houston mới xuống dưới độ đông lạnh, không chỉ có dân chúng vất vả vào buổi sáng, các trường và xe buýt HISD cũng cần thêm thời gian để hâm nóng.

Nhưng để lớp học mỗi sáng ấm cúng hay để đi xe buýt, có một nhóm bất chấp thời tiết trong những giờ sáng sớm và tối để làm cho các môi trường học hành được thoải mái và an toàn khi học sinh đến lớp.

Họ là những toán thợ “cold-start” – những người được gọi đến khi nhiệt độ xuống dưới 32 độ.

Tuy cái lạnh cuối tuần này không được mong đợi sẽ đem đến sự đông giá, tháng Giêng và tháng Hai vẫn là những tháng lạnh nhất trong năm và các toán thợ này luôn sẵn sàng.

“Có khoảng 20 người chúng tôi sẽ thăm dò từng khu vực của thành phố này,” Tổng Quản Lý Dịch Vụ Chuyên Chở John Wilcots IV nói, ông là người sẽ được cử đi vào lúc 2g30 sáng để kiểm điểm các tuyến đường xe buýt xem có bị đông đá hay không.

Nếu đường xá cầu cống an toàn, thách đố lớn nhất của nhóm ông là chuẩn bị một hạm đội gần 1,000 xe buýt được ấm áp kịp thời khi các tài xế đến trình diện làm việc.

“Chúng tôi nhận trách nhiệm nổ máy xe buýt từ sớm cho họ,” ông Wilcots nói, khi giải thích thêm rằng cần phải mất một giờ rưỡi để hâm nóng bên trong xe buýt học đường vì nó làm bằng thiếc và thép.

Các cơ sở cũng cần thời gian.

“Mục tiêu của chúng tôi là các trường được ấm áp, tốt đẹp vào lúc nhân viên và học sinh bước vào cửa,” ông Ricardo Hinojosa nói, ông trông coi các chuyên viên điện lạnh của học khu với tư cách Tổng Quản Lý Bảo Trì Cơ Sở.

Để đạt được điều này, công việc của toán thợ khởi sự bằng cách để các máy bơm chạy suốt đêm để đề phòng các đường ống bị bể. Sau đó họ trở lại trường khoảng 3g sáng để bảo đảm máy sưởi còn hoạt động.

Khi những người điều hành cơ sở đến khoảng hai giờ sau để chuẩn bị mở cửa trường, họ sẽ khởi động các máy đun nước nóng và nếu khám phá có vấn đề gì họ sẽ làm đơn xin sửa chữa gấp.

Trong các cơ sở tạm thời và các thao đường mà không có các người điều hành cơ sở hay máy đun nước nóng, chuyên viên ống nước của HISD sẽ chịu trách nhiệm.

Sự lưu tâm chính của họ là các phòng vệ sinh, và, nếu được thông báo thích hợp, họ sẽ bắt đầu chuẩn bị một tuần trước để khóa các van nước, ống thoát nước, và đổ chất chống đông lạnh vào các bồn cầu.

“Chúng tôi luôn luôn đề phòng, nhưng thường không đi vào tình trạng báo động trừ khi chúng ta phải đối phó với nhiệt độ 17 đến 15 độ trong hai ngày,” Trưởng Toán Bảo Trì Ống Nước Vùng Nam là Nathaniel Norris nói, ông có kinh nghiệm về các sáng đông lạnh trong 40 năm làm việc với học khu. Ông Norris có lẽ không phải dùng đến kinh nghiệm của ông vào cuối tuần này, nhưng ông nói ông sẽ sẵn sàng khi đến lúc.