Nộp đơn xin “Houston Livestock Show and Rodeo” trợ cấp tài chánh ngay bây giờ

Hàng năm, tổ chức “Houston Livestock Show and Rodeo” trao tặng hơn 800 học bổng, và hạn chót nộp đơn xin năm nay là thứ Hai, 22 tháng Hai.

Vào mùa thu, tổ chức Rodeo quyết định trao tặng $14.2 triệu tiền học bổng, $3.7 triệu tiền tài trợ các chương trình giáo dục, và $662,000 tiền trợ giúp học sinh tốt nghiệp.

Đơn xin học bổng “Houston Livestock Show and Rodeo” được hoàn toàn điền trên mạng. Người nộp đơn phóng lên các giấy tờ bổ túc khi hoàn tất điền đơn. Sau đó một viên chức học đường hay cố vấn sẽ hoàn tất phần thứ hai của đơn này.

Để hội đủ điều kiện, học sinh phải:

  • Là một công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân ở Texas.
  • Là một học sinh sẽ tốt nghiệp trung học từ một trường đủ điều kiện
  • Điền đơn “Free Application for Federal Student Aid” (FAFSA)
  • Dự định theo học một đại học được công nhận, vô vị lợi trong tiểu bang Texas

Các học bổng sẽ được trao tặng trong một tiệc trà thường niên của tổ chức này vào ngày 29 tháng Bảy, 2021. Muốn biết thêm thông tin và nộp đơn, hãy vào trang mạng HLSR.