Ủy Ban Giáo Dục HISD chọn chủ tịch, các ủy viên mới cho 2021-2022

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã chọn các ủy viên cho niên khoá 2021-2022 trong một cuộc họp đặc biệt vào ngày 21 tháng Giêng.

Ủy Viên Học Khu IV Patricia Allen, một cựu hiệu trưởng và nhà giáo lâu năm từng làm việc cho HISD 35 năm, được chọn là chủ tịch.

“Tôi vui mừng chấp nhận vinh dự được chọn vào chức vụ này, và tôi cảm ơn các đồng nghiệp đã chọn tôi,” Allen nói. “Tôi muốn cam đoan với các ủy viên và Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan rằng tôi sẽ nỗ lực thi hành mọi sự trong quyền hạn để trung thành phục vụ các trẻ em, giáo chức, phụ huynh và nhân viên của khu học chánh này.”

Các ủy viên mới cho 2021-2022 là:

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng vào trang mạng của Ủy Ban Giáo Dục HISD .