HISD đang dồn mọi nỗ lực phân phát bữa ăn học sinh và cộng đồng cho Xuân 2021

Khu Học Chánh Houston đang dồn mọi nỗ lực phân phát bữa ăn học sinh và cộng đồng cho lục cá nguyệt mùa Xuân.

Sau khi duyệt lại dữ kiện trong mùa thu, Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ đóng cửa một tá địa điểm lấy thức ăn học sinh ở ven đường mà số tham dự từ rất ít đến không có. Quyết định này cho phép chúng tôi dồn thực phẩm và các nguồn năng đến các nơi đông dân có nhu cầu nhiều nhất.

Tất cả 12 địa điểm này sẽ cung cấp các bữa ăn đủ cho bảy ngày vào ngày hoạt động sau cùng, đó là thứ Năm, 28 tháng Giêng, 2021. Mỗi địa điểm cũng nằm trong vòng 2.5 dặm của một địa điểm phân phát trong khu xóm.

Ngoài ra, các địa điểm Neighborhood Supersites được dự trù vào các ngày thứ Bảy cũng sẽ chuyển giờ hoạt động sang buổi sáng và có thêm hai địa điểm để phục vụ các gia đình tốt hơn. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào thứ Bảy này, 30 tháng Giêng, 2021.

Lấy Ở Ven Đường

Việc lấy thức ăn ở bãi đậu xe của trường sẽ tiếp tục hoạt động vào những ngày thứ Hai và thứ Năm tại các trường được xếp đặt trong toàn học khu. Việc lấy thức ăn ở các khu chung cư cũng sẽ tiếp tục hàng ngày tại các địa điểm luân chuyển. Mỗi địa điểm cung cấp thức ăn học sinh đủ cho vài ngày.

Các địa điểm đóng cửa: các trường tiểu họcBerry, Codwell, and De Chaumes; các trường trung học Clifton, Fondren, và Forest Brook; và các trường trung học II cấp Kashmere, Madison, North Forest, Wheatley, Wisdom, và Worthing.

Nếu quý vị được phục vụ bởi một trong những địa điểm bị đóng cửa, vui lòng coi lại bản đồ để biết những địa điểm hoạt động gần nhất với quý vị.

Neighborhood Supersites

Các địa điểm “Neighborhood Supersites” cung cấp bữa ăn học sinh đủ cho một tuần cũng như nhiều loại thực phẩm và đồ gia dụng trong nhà cho cộng đồng. Các địa điểm này sẽ tiếp tục hoạt động vào các ngày thứ Tư và thứ Bảy. Thời gian và địa điểm được liệt kê dưới đây:

Những ngày thứ Tư từ 2 đến 6g chiều

Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Những ngày thứ Bảy từ 10g sáng đến 1g trưa

Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.

Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.

Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

M.C. Williams Middle School, 6100 Knox St.

Almeda Elementary School, 14226 Almeda School Road

Như thường lệ, các bữa ăn học sinh được cung cấp miễn phí cho học sinh từ 1 đến 18 tuổi. Nếu con em không hiện diện trong xe, quý vị phải trình giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh – thẻ học sinh, phiếu điểm, v.v. – trong bất cứ khu học chánh nào cho mỗi trẻ em cần thực phẩm.

Để biết danh sách thời gian và địa điểm phân phối mới nhất, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Nhớ kiểm lại trang này để biết những đóng cửa tạm thời trước khi đến bất cứ địa điểm nào.