Nghiên cứu của HERC cho thấy nhiều gia đình HISD phải đương đầu với các vất vả

Một phần lớn học sinh ghi danh trong Khu Học Chánh Houston cần sự giúp đỡ các nhu cầu căn bản tỉ như thực phẩm, quần áo, sức khỏe và dụng cụ học sinh, theo một cuộc nghiên cứu mới của “Houston Education Research Consortium” thuộc Đại Học Rice.

Cuộc nghiên cứu tiết lộ rằng một số khá lớn các học sinh trong vùng Houston cho biết nhiều khi không đủ thức ăn ở nhà và khi bị bệnh thì không có sự chăm sóc y tế. Trong khi đó, một phần lớn gia đình HISD phải vất vả cung cấp cho con cái quần áo và dụng cụ học sinh.

“Wraparound Needs in HISD: Findings from the District’s 2019 Needs Assessment Survey” có tác giả là các nhà nghiên cứu

Kori Stroub, Ming Yin và Camila Cigarroa Kennedy của HERC. Các nhà nghiên cứu thực hiện cuộc nghiên cứu này để giúp khu học chánh quyết định mở rộng dịch vụ kiêm gồm (wraparound) như thế nào để giới thiệu học sinh và gia đình đến các nguồn năng tốt hơn. Tổng cộng 51,769 học sinh, 5,305 phụ huynh và 4,698 giáo chức đã tham dự cuộc thăm dò này.

Những nhà nghiên cứu tìm thấy rằng nhiều gia đình HISD khó có được dịch vụ y tế, nha khoa và nhãn khoa cho con em của mình. Gần 13% không thể đem con đến bác sĩ khi bị đau, gần 20% không thể khám răng hàng năm và khoảng 40% không khám mắt thường niên.

Những thách đố về sức khỏe tâm thần cũng là một vấn đề. Gần 30% học sinh nói rằng chúng thường cảm thấy buồn, cô đơn hay lo lắng. Gần 1 trong 5 học sinh cho biết chúng thường bỏ học vì lý do sức khỏe tâm thần, và khoảng một phần ba nói rằng chúng thường mất sự tập trung ở trong lớp.

Hơn một phần tư gia đình thường có trở ngại trả tiền thuê phòng hay tiền nhà, và 1 trong 6 thường không thể trả nổi tiền điện nước. Khoảng 17% học sinh cho biết chúng thường xuyên bị đói vì thiếu thực phẩm ở nhà.

Khoảng 1 trong 6 gia đình cho biết phải vất vả để cung cấp quần áo và học cụ cho con em, và gần một phần tư học sinh và một phần ba phụ huynh nói họ không có máy điện toán tốt hay phương tiện truy cập internet.

HISD khởi sự sở dịch vụ kiêm gồm năm 2017, giúp học sinh và gia đình tìm ra các nguồn năng để đáp ứng các nhu cầu căn bản tỉ như thực phẩm, quần áo và phương tiện di chuyển. Khu học chánh đang suy nghĩ để quyết định mở rộng và cải tiến những nỗ lực đó như thế nào để giúp các gia đình gặp khó khăn qua sự giúp đỡ từ cộng đồng và các nguồn tỉ như Houston Endowment.

Kết quả từ HERC được bổ sung bởi “HISD Needs Map” (bản đồ nhu cầu HISD) được thiết kế bởi ProUnitas với sự hướng dẫn của HERC. Nó sử dụng sự nghiên cứu của HERC, dữ kiện từ các nguồn công cộng và dữ kiện thu lượm trực tiếp bởi

ProUnitas trong nỗ lực giúp đáp ứng các nhu cầu của học sinh và gia đình. Có thêm thông tin về “dashboard” này trên mạng tại https://bit.ly/39O7OPj.

Bản tóm lược sự nghiên cứu có thể xem trên mạng tại: https://herc.rice.edu/research/wraparound-needs-hisd-findings-districts-2019-needs-assessment-survey.