Các hiệu trưởng trường Helms ES, Tanglewood MS được chọn là “Hiệu Trưởng của Năm”

Khi đứng trong phòng đợi trên lầu của trường tiểu học Helms, bà Lola Perejón đang nói chuyện với cha mẹ của bà trên FaceTime, họ gọi từ Tây Ban Nha.

Bà Perejón, hiệu trưởng của trường Helms, thường không gọi gia đình trong ngày làm việc, nhưng đây là một cơ hội đặc biệt.

“Chào ông bà,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói với hai người này. “Thật vui để gặp quý vị!”

Ts. Lathan ở trường tiểu học này để làm ngạc nhiên Hiệu Trưởng Perejón là Hiệu Trưởng Tiểu Học của Năm. Nguyên quán từ Tây Ban Nha, bà Perejón được sự tham dự đích thân của chồng bà và ảo của cha mẹ của bà để cử hành sự nhận biết này.

“Đây là điều bất ngờ, và nó làm tôi cảm thấy vui vì tất cả những gì chúng tôi thi hành cho học sinh và cộng đồng thì có giá trị,” bà Perejón nói. “Tất cả chúng tôi đều làm việc vất vả, học sinh, nhân viên, và các giáo chức.”

Bà Perejón nổi tiếng là một người lãnh đạo xuất sắc cho trường này, nhưng còn cho toàn thể Vùng Tây Bắc HISD. Bà từng tổ chức chương trình “Lunch and Learn”, để chia sẻ cách thực hành tốt nhất với các hiệu trưởng khác. Bà còn là một khí cụ trong sự cải tiến thứ hạng TEA của trường này và đã bớt đi khoảng cách thành tích của trường được 10 chấm.

Trên tất cả, trường Helms đã duy trì được tỉ lệ học sinh đi học là 97 phần trăm, ngay cả trong suốt thời gian đại dịch này. Làm việc chăm chỉ là điều tự nhiên đối với bà Perejón, bà tự diễn tả mình là một “người giúp đỡ có tâm hồn.”

“Tôi sẽ ngừng bất cứ gì đang làm để giúp ai đó,” bà Perejón nói. “Tôi giúp các giáo chức hay bất cứ ai làm xong công việc.”

Hiệu Trưởng Trung Học của Năm, bà Gretchen Kasper-Hoffman của trường Trung Học Tanglewood, cũng được sự tham dự của gia đình bà. Người chồng và con trai theo dõi khi bà bị ngạc nhiên – bởi Ts. Lathan và nhóm vận động – trong thư viện ở lầu hai của trường này, mà nó nhìn xuống một tàng cây sồi dọc theo đường San Felipe.

Một “sự sống” trong khu học chánh, bà Kasper-Hoffman bắt đầu sự nghiệp là một sinh viên giáo chức trong HISD và một giáo chức và sau cùng một quản trị viên.

“Tôi thực sự tin vào khu học chánh này và mọi thứ chúng tôi làm,” bà Kasper-Hoffman nói. “Nó rất quan trọng về những gì chúng tôi thi hành trong khu học chánh của chúng tôi, trong một học khu lớn như thế. Tôi rất vinh dự là một phần của khu học chánh.”

Thật dễ để quyết định chọn Hiệu Trưởng Kasper-Hoffman là Hiệu Trưởng Trung Học của Năm, vì bà đã dẫn đầu trong việc thực hiện sự tài trợ “Verizon Technology” ở các trường, nơi đây 100 phần trăm học sinh có được máy điện toán xách tay. Bà còn làm cho chương trình “International Baccalaureate” của trường trở thành một kiểu mẫu cho các trường trung học I cấp trên toàn Texas.

“Bà là một người hướng dẫn lãnh đạo. Bà hỗ trợ các hiệu trưởng trong học khu của chúng tôi,” bà Lathan nói. “Bà rất được quý trọng không chỉ bởi nhân viên của bà, nhưng còn bởi các phụ huynh và mọi đồng nghiệp của bà trong HISD. Chúng tôi hãnh diện vì có bà.”

Về phần bà Kasper-Hoffman, bà nói bà không thể thấy mình có thể làm điều gì khác.

“Giáo dục là điều quan trọng nhất chúng ta có. Đó là lý do tôi trở nên một giáo chức,” bà nói. “Mọi học sinh sẽ nói tôi rất thúc đẩy chúng, bởi vì tôi biết đó là điều tạo sự thay đổi. Nó mở ra những cánh cửa.”