Trường “North Houston Early College HS” của HISD được đề cử là trường “Blue Ribbon School” 2021 toàn quốc

Trường “North Houston Early College High School” của Khu Học Chánh Houston đã được Nha Giáo Dục Texas đề cử là một trường “National Blue Ribbon School” niên khoá 2021.

Trường “North Houston Early College High School” (NHECHS) là một trong 26 trường công lập trong Texas và là trường duy nhất trong HISD được sự đề cử từ cơ quan giáo dục của tiểu bang này. Trường NHECHS nằm trong Đại Học Cộng Đồng Northline Houston và theo mô hình hai tín chỉ, cung cấp cho học sinh cơ hội tốt nghiệp với cả hai bằng trung học và cán sự.

“Trường ‘North Houston Early College’ đáng được một ngôi sao vàng vì được đề cử là trường ‘Blue Ribbon’,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Chúng tôi rất hãnh diện về việc làm, hướng đi và sự tập trung của các giáo chức, Hiệu Trưởng Samantha Brooks, Hiệu Trưởng Chính Alan Summers, và Giám Đốc Vùng Staci Taylor đã dẫn đến sự đề cử này.”

Phần đông học sinh trường NHECHS tốt nghiệp với hai bằng cấp. Đây là năm đầu bà Brooks làm hiệu trưởng của trường này.

“Sự đề cử này là một chứng từ đối với các hệ thống và tiêu chuẩn đã có trước tôi, và nó nói lên đường lối học sinh đáp ứng với các thách đố và phấn đấu đạt được sự tuyệt hảo hàng ngày,” bà

Brooks nói. “Các phụ huynh, giáo chức và giới lãnh đạo thi hành một công việc phi thường là đặt ra một tiêu chuẩn cao. Tôi cũng muốn cảm ơn vị hiệu trưởng chính và giám đốc vùng. Họ là nền tảng của tôi.”

Bây giờ NHECHS phải hoàn tất một quy trình nộp đơn nghiêm ngặt được tiến hành bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (USDE). Vào tháng Chín 2021, các trường thắng giải sẽ được công bố.

Chương trình “National Blue Ribbon Schools” được khởi sự trong năm 1982 như một cách để bộ USDE nhận biết các trường tiểu học, trung học các cấp, công cũng như tư tốt nhất nước.

Để xem toàn vẹn danh sách các trường công trong Texas được đề cử, hãy nhấn vào đây.