HISD đóng cửa vào 15-16 tháng Hai khi thời tiết băng giá đến gần

Vì nhiệt độ đóng băng trong những ngày sắp tới, cộng với khả dĩ mưa nhiều và tình trạng đường xá có thể nguy hiểm, Khu Học Chánh Houston sẽ đóng cửa vào thứ Hai, 15 tháng Hai, và thứ Ba, 16 tháng Hai. Vì sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt, sẽ không có học ảo hay diện đối diện. Nhân viên không phải trình diện làm việc.

Học sinh có thể dùng cả hai ngày này để củng cố việc học khi sử dụng các nguồn kỹ thuật số trên HUB hay “HISD-at-HOME”. Học sinh cũng có thể nộp bài hiện thời hay sau cùng trên HUB, và sẽ không buộc phải tuân theo lịch trình lớp hàng ngày.

Mọi sinh hoạt thể lực và phân phối thực phẩm vào ngày thứ Hai và thứ Ba cũng bị hủy bỏ. Bất cứ sinh hoạt nào trong học khu vào ngày thứ Bảy, 13 tháng Hai, sẽ tiến hành nếu thời tiết cho phép.

Như thường lệ, sự an toàn của học sinh và nhân viên sẽ giúp chúng tôi quyết định khi theo dõi thời tiết và tình trạng đường xá qua cuối tuần này và bắt đầu tuần tới. Quý vị sẽ nhận được sự xác định qua email, điện thoại, và tin nhắn vào tuần tới về việc trở lại học diện đối diện.