Phòng Tuyển Mộ Giáo Chức tổ chức Buổi Tìm Các Giáo Chức Kinh Nghiệm vào 6 tháng Ba

Phòng “Teacher Recruitment” của Khu Học Chánh Houston đang tổ chức một buổi tìm việc ảo trên toàn học khu cho các giáo chức có kinh nghiệm vào thứ Bảy, 6 tháng Ba, từ 9g sáng đến 1g trưa.

Các ứng viên sẽ có cơ hội gặp gỡ các hiệu trưởng và nhà lãnh đạo để phỏng vấn ngay tại chỗ, và các người được chọn cũng có thể nhận việc ngay tại chỗ. Hãy trở nên một phần tử của khu học chánh lớn nhất Texas với hơn 280 trường phục vụ gần 196,000 học sinh.

Các ứng viên quan tâm có thể ghi danh ở đây. Những ai ghi danh cũng được khích lệ hãy nộp một đơn trước ngày hội tìm việc.