Khóa “Parent University” ảo chú trọng đến những hỗ trợ ngoài học vấn

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” từ 6g đến 8g tối ngày thứ Ba, 9 tháng Ba. (Vui lòng lưu ý: khóa này được dời lại từ tháng Hai vì thời tiết khắc nghiệt).

Chủ đề của khóa thứ tư này sẽ là “Non-Academic Supports Offered in HISD” (Những hỗ trợ ngoài giáo dục trong HISD). Khóa hội thảo này sẽ mở đầu với một cuộc họp chung được theo sau là các cuộc họp nhỏ bao gồm thông tin về các chương trình của học khu, sự tham dự của phụ huynh, và các nguồn năng trong cộng đồng.

Khóa ảo “Parent University” sau cùng cho niên khoá 2020-21 sẽ xảy ra vào tháng Tư:

  • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ các Nhu Cầu Xã Hội và Tình Cảm của Con Em

Khởi xướng trên toàn học khu này được phát động vào tháng Chín 2018 với sứ mệnh là giới thiệu các phụ huynh và con em trong HISD đến các nguồn năng mà nó hỗ trợ các ngành nghề học thuật thành công, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ởnhà cũng như ở trường.

Mọi gia đình HISD được khích lệ tham dự. Một chuỗi các nguồn năng cộng đồng cũng có sẵn cho phụ huynh. Việc ghi danh và thông tin cho từng sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/ParentUniversity.