Trường Tiểu Học Sinclair có thêm cơ sở kiểu mẫu để giải quyết việc ghi danh gia tăng

Trường Tiểu Học Sinclair sẽ nhận được một cơ sở kiểu mẫu trước niên khoá 2021-2022 như một phần của kế hoạch nới rộng để có chỗ cho thêm học sinh khi trường này phát triển.

Trường sẽ dùng cơ sở mới này để từng bước gia tăng sức chứa, mỗi cấp lớp một lần, đi trước kế hoạch gia tăng số học sinh ghi danh.

Kế hoạch mở rộng lúc đầu cần đến hai cơ sở tạm thời nhưng được duyệt lại giữa những lưu tâm từ cộng đồng về việc duy trì thêm các cây thông ở chung quanh trường.

“Chúng tôi phấn khởi tiến bước với đồ án nới rộng này,” Hiệu Trưởng trường Sinclair là Lee Mashburn nói. “Kế hoạch được duyệt lại này bảo đảm là chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu của trường, trong khi nghĩ đến các nhu cầu của cộng đồng chúng tôi.”

Đồ án được duyệt lại này cần phải lấy đi từ tám đến 12 cây trong hơn 200 cây của trường Sinclair, thay vì lúc đầu là 23 cây. Nó được trình bày cho phụ huynh và các thành viên của Hội Phụ Huynh-Giáo Chức trong một cuộc họp mở rộng vào đầu tháng này.

“Sinclair là một trường tuyệt vời,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi rất vui vì chúng tôi có thể đồng ý với một đồ án mà nó cho phép trường này phát triển trong một phương cách bền vững và có trách nhiệm đối với môi trường.”

Cơ sở kiểu mẫu mới, gồm tám lớp học và một phòng vệ sinh, sẽ ngay lập tức giải quyết nhu cầu sức chứa cho tương lai có thể thấy trước, trong khi giữ lại các sân đá banh và bóng chày của trường này.

“Chúng tôi lắng nghe cộng đồng và biết được họ rất muốn giữ lại các cây,” Tổng Quản Lý Thiết Kế Cơ Sơ của HISD là ông Dan Bankhead nói. “Nhờ ý kiến của họ, chúng tôi có thể đưa ra một kế hoạch bền vững hơn cho mọi người.”

Các cây bị ảnh hưởng được dự trù sẽ bị cắt đi vào ngày 27 và 28 tháng Hai. Các đồ án đang được đúc kết để kỷ niệm các cây bị lấy đi.