Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD tham gia nhóm tình nguyện cùng làm việc với Đệ Nhất Phu Nhân tại “Houston Food Bank”

Tổng Giám Đốc Lâm Thời Khu Học Chánh Houston Ts. Dr. Grenita Lathan đã cùng với hàng chục người tình nguyện tụ tập vào hôm thứ Sáu tại “Houston Food Bank” để cùng làm việc với Đệ Nhất Phu Nhân Ts. Jill Biden khi bà gói thực phẩm và nước uống cho các gia đình ở Houston.

Cuộc viếng thăm này nằm trong chuyến đi nhiều trạm dừng chân ở Houston của TT Biden và phu nhân để khảo sát sự thiệt hại gây nên bởi cơn bão mùa đông lịch sử trong tuần qua mà đã làm mất điện và nước trên toàn tiểu bang này.

Bà Lathan cùng hợp lực tại ngân hàng thực phẩm này để nêu bật ảnh hưởng mà việc bấp bênh thực phẩm đã gây ra cho hàng ngàn gia đình HISD trong năm qua. Khu học chánh này từng hợp tác với ngân hàng thực phẩm lớn nhất quốc gia để cung cấp hơn 30 triệu cân thực phẩm cho các gia đình kể từ khi đại dịch bắt đầu gần một năm qua.

“Tổng Thống Biden đưa ra một đề nghị để gia tăng sự chi tiêu trong ‘Title 1’, nó có nghĩa học sinh HISD sẽ có lợi từ sự gia tăng tài trợ này,” bà Lathan nói.

“Tôi phấn khởi là ông ấy đang hỗ trợ người nghèo – nhất là các trẻ em nào cần thêm các nguồn năng qua học thuật, học thêm, và can thiệp – và tôi thực sự phấn khởi khi biết đệ nhất phu nhân là một nhà giáo dục.”

Khi đệ nhất phu nhân tình nguyện tại ngân hàng thực phẩm, Tổng Thống Biden đã đi thăm trung tâm cấp cứu Quận Harris. Sau đó tổng thống cùng với phu nhân đi thăm ngân hàng thực phẩm này và gặp những người tình nguyện.

Sau đó tổng thống đến thăm một địa điểm chủng ngừa COVID-19 mới tại vận động trường NRG.