Lịch trình lễ tốt nghiệp, thông tin về địa điểm cho Lớp 2021

Hàng ngàn học sinh lớp 12 của HISD sẽ bước lên khán đài trong các nghi thức tốt nghiệp mùa Xuân được hoạch định từ 11 đến 13 tháng Sáu.

Hầu hết các nghi thức này sẽ xảy ra tại các địa điểm chung quanh thành phố, tại các vận động trường Barnett Field, Butler Field, Dyer Field và Delmar Field.

Thời gian và địa điểm thay đổi theo từng trường, do đó hãy biết chắc và kiểm lại toàn thể lịch trình trong trang HoustonISD.org/GraduationCalendar.

Đậu xe

Mọi nghi thức sẽ được tổ chức tại các cơ sở của HISD. Đậu xe miễn phí, nhưng có thể bị giới hạn.

Các quy tắc về địa điểm

Một số lưu ý quan trọng cho mọi địa điểm gồm:

  • Chỗ ngồi sẽ bị giới hạn và phải có vé vào cửa. Một số vé giới hạn sẽ được cấp phát trước cho từng học sinh tốt nghiệp.
  • Việc giữ khoảng cách thể lý sẽ được tuân theo.
  • Không được mang hoa, bong bóng, dấu hiệu, gây tiếng ồn, đồ ăn hay thức uống vào địa điểm. Nếu cần đến nước uống vì lý do y tế, phải thông báo cho nhóm y tế HISD biết.
  • Học sinh phải đi vào chỉ với mũ và áo.
  • Học sinh không được sử dụng điện thoại hay các vật dụng điện tử khi ở trên sàn địa điểm.
  • Sẽ mở cửa một giờ trước khi cử hành nghi thức tốt nghiệp.