Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD được vinh danh vì nỗ lực nuôi ăn học sinh

Khu Học Chánh Houston được xếp hạng 4 trong các khu học chánh lớn hàng đầu tiểu bang vì chương trình dinh dưỡng trẻ em nổi bật, theo bảng xếp hạng “2021 Kroger School Food Rankings” được công bố hôm thứ Ba.

Được thiết lập bởi tổ chức “Children At Risk” trong sự hợp tác với Kroger, bảng xếp hạng này nhận biết các chương trình thực phẩm học đường đứng đầu đã thi hành nhiều hơn thường lệ để bảo đảm học sinh nghèo có được thực phẩm lành mạnh.

Hạng bốn thì cao hơn năm ngoái một bậc, khi sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD được xếp hạng năm trong các khu học chánh lớn.

“Tôi rất hãnh diện về Dịch Vụ Dinh Dưỡng và vui mừng thấy họ được nhận biết cách xứng đáng.” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Nhóm này tiếp tục tiến bước và có sự sáng tạo khi phải bảo đảm là cộng đồng chúng tôi được nuôi ăn – dù là phục vụ các bữa ăn học sinh trong nhà ăn hay nuôi ăn toàn thể gia đình vì các thiên tai xảy đến.”

Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng Ba năm trước, Dịch Vụ Dinh Dưỡng đã hoạt động sáu ngày một tuần để phân phát hơn 30 triệu cân thực phẩm và hơn bảy triệu phần ăn cho học sinh và gia đình HISD.

Tiểu ban xếp hạng đã ngợi khen HISD vì cung cấp bữa ăn sáng và trưa miễn phí cho mọi học sinh học diện đối diện, cũng như phân phát phần ăn học sinh cho các em học ảo qua mô hình lấy thức ăn ở ven đường tại các trường, khu chung cư, và các địa điểm phân phối lớn trong cộng đồng.

“Chúng tôi hỗ trợ rất nhiều trẻ em nhờ các hợp tác viên của chúng tôi, tỉ như Ngân Hàng Thực Phẩm Houston.” Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD là bà Betti Wiggins nói trong một cuộc họp báo ảo được tổ chức vào thứ Ba để công bố việc xếp hạng. “Chúng tôi biết đó là sự khó khăn cho một đứa trẻ bị đói để học hành, và thường là cả nhà cũng bị đói.”

Bảng xếp hạng thường niên được quyết định bởi đo lường tỉ lệ tham dự bữa ăn và các chương trình thực phẩm sau khi tan học – hai số thống kê để lượng giá các nỗ lực cung cấp bữa ăn cho học sinh nghèo.

Tỉ lệ tham dự bữa ăn sáng và trưa trong HISD đã vượt hơn 85 phần trăm trong các học sinh tiểu học, với số tham dự trung bình là 65 phần trăm. Hiện nay khu học chánh phục vụ khoảng 99,000 phần ăn một ngày – khoảng một nửa so với sự phục vụ trước khi khởi sự đại dịch.  Dịch Vụ Dinh Dưỡng còn cung cấp các phần ăn sau khi tan học.

Các khu học chánh Dallas, Pasadena và Aldine được xếp hạng nhất cho đến ba, theo thứ tự trên, trong các học khu lớn nhất năm nay.

Về bảng xếp hạng đầy đủ “2021 School Food Rankings”, hãy vào trang childrenatrisk.org/2021-food-rankings và đến Houstonisd.org/StudentMeals để biết thêm về sự dinh dưỡng học sinh HISD.