Các Phụ Giáo của Tháng được nhận biết tại các trường Lawson MS, Kelso ES

Các hàng lang ngoài trời của trường tiểu học Kelso có thể được che phủ, nhưng điều đó không làm Phụ Giáo Joyce Asberry không do dự khi hiệu trưởng gọi bà lên văn phòng chính. Lúc bầu trời nhiều mây vào buổi sáng nhường chỗ cho cơn mưa, bà Asberry ngập ngừng bước đến văn phòng.

Nhưng khi bà bước vào nhà ăn của trường, sự lo âu của bà về thời tiết ảm đạm đã trôi đi ngay lập tức. Chờ đợi bà là gia đình của bà – con gái, cháu gái, và người mẹ 91 tuổi – cũng như các học sinh, giáo chức, hiệu trưởng và nhóm “HISD HR Prize Patrol”.

Bà bị ngạc nhiên là Phụ Giáo của Tháng Hai trong HISD.

Đó là một phần thưởng mà Hiệu Trưởng Shanda Walker tin là xứng đáng, và nói rằng người Phụ Giáo lâu đời này là một phần sinh tử của cộng đồng Kelso.

“Bà hát những bài nâng tâm hồn chúng tôi và thông báo những điều tốt đẹp của một ngày mới. Chúng tôi rất có phước để có sự hiện diện của bà trong trường chúng tôi,” Walker nói. “Bà có lòng thương các em trong đội Kelso Eagles và các em yêu mến bà ngay!”

“Tôi sững sờ, và tất cả quý vị biết điều đó không bao giờ xảy ra,” Asberry nói. “Tôi rất thích dạy các em này. Từng ngày tôi đến trường Kelso, đó là một vinh dự.”

Sáng sớm hôm đó, đội Prize Patrol đã làm ngạc nhiên một phụ giáo “A180 Dedicated Associate Teacher of the Month” tại trường Trung Học Lawson. Khi Alice Pitre bị ngạc nhiên lúc ở trong một lớp học của trường, bà có vẻ bị sững sờ trong sự huyên náo.

Nhưng khi Hiệu Trưởng Keoshya Dunn nói ra, Pitre sẵn sàng cho mọi sự, gọi bà là “real MVP” của Lawson.

“Không có gì mà bà không sẵn sàng thi hành để biết chắc là trường được thành công,” Dunn nói. “Bà đi làm hàng ngày và trong cơn đại dịch này bà còn hoạt động mạnh hơn nữa.”

Pitre gọi trường Lawson là “trường tốt nhất trong HISD,” và nói đó là điều tự nhiên cho bà trở nên một “Dedicated Associate Teacher” trong trường này. Sau khi từ giã sự nghiệp trong thương mãi, Pitre trở nên một người dạy kèm trong chương trình Apollo 20.

Sau đó, bà biết là bà muốn tiếp tục đền ơn.

“Tôi làm điều này bởi vì khi tôi lớn lên tôi có các giáo chức mà họ đã đầu tư nơi tôi,” Pitre nói. “Sau khi làm việc trong thế giới thương mãi, tôi muốn trả lại cho các học sinh. Tôi yêu quý các học sinh.”

Hai chương trình vinh danh này được bảo trợ bởi “Raising Cane’s”. Mỗi giáo chức được chọn đều nhận được một gói quà với các thẻ tặng quà và các vật dụng quảng cáo. Để đề cử một “Associate or Achieve 180 Dedicated Associated Teacher of the Month”, hãy nhấn vào đây.