HISD tổ chức buổi tìm kiếm giáo chức vào ngày 10 tháng Tư

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức ảo một buổi tìm kiếm giáo chức từ 9g sáng đến 1g trưa ngày thứ Bảy, 10 tháng Tư.

Các ứng viên quan tâm cần nộp đơn trực tuyến tại TeachHISD.org trước ngày 8 tháng Tư. Các ứng viên đủ điều kiện sau đó sẽ nhận được thư mời để tham dự ảo buổi tìm việc.

Các ứng viên sẽ có cơ hội để gặp các hiệu trưởng và người lãnh đạo để được phỏng vấn ngay tại chỗ, và những người được chấp thuận cũng có thể nhận việc ngay tại chỗ.

Hãy đến để trở nên một phần tử của khu học chánh lớn nhất Texas, với hơn 280 trường phục vụ gần 196,000 học sinh.