Đại Hội Ảo Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt Mùa Xuân vào ngày 24 tháng Tư

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức Đại Hội Ảo Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt Mùa Xuân 2021 vào ngày thứ Bảy, 24 tháng Tư.

Đại hội này sẽ cung cấp cho phụ huynh cơ hội để gặp các chuyên gia Giáo Dục Đặc Biệt và tham dự các khóa học hỏi trên mạng. HISD nhằm giúp đỡ các gia đình tốt hơn và giúp họ có khả năng để trở nên một hợp tác viên trong sự giáo dục con em.

Đại hội này là một sinh hoạt ảo nửa ngày và sẽ xảy ra từ 8g30 sáng đến 12g30 trưa. Các khóa họp sẽ có thông dịch tiếng Tây Ban Nha. Sự tham dự thì miễn phí; tuy nhiên, phải ghi danh. Hãy chờ đợi để biết thông tin ghi danh.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc Marina O. Garcia tại mgarci64@houstonisd.org.