Về “Earth Month”, HISD thách đố các trường hãy có những bước tiến đến sự vững bền

Giáo dục và ý thức đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập một tương lai vững bền – nhưng nó cũng đòi hỏi hành động.

Đó là lý do tại sao tháng Tư này, sở Năng Lực và Duy Trì của HISD yêu cầu các trường chứng tỏ sự quý trọng địa cầu bằng hứa tham dự các sinh hoạt thân thiện với môi trường “2021 Earth Month” (Tháng Địa Cầu 2021).

“Học sinh của chúng ta là các công dân địa cầu. Điều quan trọng cho các em là học hỏi về địa cầu và làm thế nào các em có thể giúp chăm sóc nó,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Earth Month đem cho chúng ta cơ hội để nêu cao những nỗ lực nhằm giảm bớt ảnh hưởng môi trường trong khi còn cổ vũ những hành vi duy trì bên trong và ngoài lớp học.”

Các trường đã thề hứa thì được khích lệ tham dự các sinh hoạt dành riêng cho Earth Month. Các trường có thể kiếm được các điểm khi hoàn tất các sinh hoạt, mà phạm vi từ việc tổng kết số học sinh đi bộ hay đi xe đạp đến trường cho đến các bài luận về ý nghĩa của tính cách bền vững.

Trường nào kiếm được nhiều điểm nhất sẽ được truy cập vào giáo trình toàn bộ, song ngữ, K-12 “Sustainability Intelligence Curriculum” và “Design Studio” của EcoRise. Ngoài ra, những học sinh nào hoàn tất một hay nhiều Eco-Audits trong giáo trình này thì được nộp đơn xin cho đến $500 cho từng đồ án để hỗ trợ các hoạt động và các đồ án “green campus”.

“Chúng tôi muốn học sinh và nhân viên nhận biết rằng ngay cả những thay đổi nhỏ theo thói quen cũng có thể tạo sự khác biệt lớn cho môi trường này,” Phân Tích Gia Bảo Đảm Phẩm Chất Năng Lượng và Duy Trì

Stephanie Walker nói. “Điều quan trọng là tất cả chúng ta thi hành phần của mình để giảm bớt, xài lại, và tái chế hầu tạo sự khác biệt cho thế hệ tương lai của chúng ta.”

Những lời hứa “Earth Month” phải nộp vào ngày thứ Năm, 1 tháng Tư. Mọi sinh hoạt phải được hoàn tất và nộp vào thứ Tư, 28 tháng Tư. Trường thắng giải sẽ được công bố vào thứ Sáu, 30 tháng Tư.

Để biết thêm thông tin và quy tắc tranh giải, hãy vào trang HoustonISD.org/GoGreen hoặc email về Sustainability@HoustonISD.org.