Các lớp dinh dưỡng tại các trường Attucks MS, Worthing HS dẫn học sinh đến thành công

Khi học sinh bắt đầu nghĩ về tương lai, Nhà Giáo Dục Nấu Ăn Dịch Vụ Dinh Dưỡng Brittany Jones đang làm việc để biết chắc các em được trang bị với một chất liệu chính yếu để thành công – những căn bản về nấu ăn.

Đầu Bếp Jones là một trong hai nhà giáo dậy các lớp “Get Growing Houston” tại trường Attucks Middle School và Worthing Early College High School. Các lớp trong 10 tuần này được thử nghiệm tại các trường để giúp học sinh biết về sự quan trọng của dinh dưỡng tốt và các căn bản của nấu ăn.

Khi cáp lớp gần chấm dứt, Jones nói bà hy vọng chương trình này sẽ tiếp tục trong niên khoá tới và mở rộng ra các trường khác.

“Nó là một chương trình thực sự nổi tiếng,” bà Jones nói. “Tôi phấn khởi để thấy trong vài năm tới nó sẽ ở đâu.”

Nằm trong chương trình “Farm to School” của USDA, các lớp “Get Growing Houston” gồm một giáo trình hai phần cho học sinh diện đối diện và ảo.

Trong tuần đầu, Nhà Giáo Dục Nông Nghiệp Marcus Glenn giúp học sinh hiểu thực phẩm đến từ đâu, làm thế nào nông nghiệp lại liên quan đến các nguyên tắc STEM, và những công việc và ngành nghề trong kỹ nghệ nông nghiệp là gì.

“Tôi tin rằng sự giáo dục về nông nghiệp sẽ tiếp tục sinh động khi chúng ta đối phó với sự gia tăng dân số, khí hậu thay đổi, và ít đất trồng trọt.” ông Glenn nói, khi nhận xét rằng ông ao ước có cơ hội để học hỏi về nông nghiệp khi ông còn la một học sinh trong HISD.

Trong những tuần sau cùng của giáo trình này, đầu bếu Jones hướng dẫn các bài về nếm đồ ăn và biểu diễn nấu nướng. Gần đây nhất, bà dạy học sinh tại trường Worthing cách mài daos. 

Tại trường Worthing, bà Jones còn chuẩn bị dụng cụ làm bếp với các chất liệu và tiếp liệu, tỉ như thớt, dao gọt, và “spatula”. Học sinh dùng các dụng cụ này để chuẩn bị bữa ăn trong lớp hoặc trong nhà.

“Các lớp này rất quan trọng, nhất là cho những học sinh nào đi vào tuổi trưởng thành,” bà Jones nói. “Chúng tôi cho các em một nền tảng để xây dựng trên đó với các công thức căn bản.”

Bà Jones sẽ dạy lớp Get Growing cuối cùng tại trường Attucks vào ngày 29 tháng Tư. Sự thẩm định sau cùng sẽ là một sinh hoạt loại “hội hè” ở đó học sinh sẽ đi đến các quầy để được thẩm định về nhiều đề tài mà các em đã học được trong chương trình này.