“Volunteers in Public Schools” ghi dấu 50 năm phục vụ

Khi Khu Học Chánh  Houston chuẩn bị để vinh danh các người tình nguyện với một cử hành ảo, tổ chức “Volunteers in Public Schools” (VIPS) dành cả tuần lễ để nhận biết sự hoạt động vất vả của những người tình nguyện trong toàn học khu.

VIPS tuyển mộ hàng ngàn phụ huynh và hợp tác viên cộng đồng hàng năm để tặng thời giờ và nỗ lực trong việc hỗ trợ học sinh HISD. Người tình nguyện đóng góp trong các phạm vi tỉ như dạy kèm, gây quỹ, giáo dục ngành nghề, các chương trình tăng cường, các sinh hoạt ngoại khoác và phục vụ cộng đồng, và giúp đỡ trong văn phòng và lớp.

Năm nay chương trình này cử hành năm thập niên tình nguyện, và mốc điểm đó sẽ được ghi dấu với một cử hành ảo “50th Anniversary Celebration” vào thứ Sáu, 23 tháng Tư.

Để chuẩn bị cho sinh hoạt ảo này vào thứ Sáu, VIPS đang yêu cầu các trường và phần tử cộng đồng hãy tham dự Tuần Biết Ơn Người Tình Nguyện (Volunteer Appreciation Week).

  • Suốt tuần, các trường được yêu cầu dán các bản tin cảm ơn ở ngoài trường.
  • Vào thứ Ba, chủ đề là “Volunteers Make a Difference”, và các trường được yêu cầu cho biết người tình nguyện đã tạo sự khác biệt thế nào trong trường bởi phóng tin lên mạng xã hội và trang mạng của trường.
  • Vào thứ Tư, hãy tham gia “A Day of Gratitude” bằng cách phóng lên một đoạn video ngắn về việc nhân viên hay học sinh cảm ơn những người tình nguyện.
  • Vào thứ Năm, hãy chia sẻ một tấm hình “hồi tưởng” những người tình nguyện hoạt động trong trường.
  • Vào thứ Sáu, những người tình nguyện sẽ được mời tham dự một cử hành ảo.

Để tham dự trong mạng xã hội, hãy dùng tags #HISDVIPS hay #VIPS50for50. Sự cử hành ảo này thì không phải là một sinh hoạt công cộng, nhưng để xem thêm sự cử hành này, hãy theo dõi trên Twitter tại twitter.com/HoustonISD.