Ba trường HISD được vinh dự nhận giải “AP Computer Science Female Diversity Award”

Ba trường trung học II cấp trong Khu Học Chánh Houston được vinh dự bởi tổ chức “College Board”.

Trường Trung Học Bellaire, Trung Học “North Houston Early College”, và “Young Women’s College Preparatory Academy” mỗi trường được vinh dự với giải thưởng uy tín “2020 AP Computer Science Female Diversity Award”. Chỉ có 1,119 trường trên toàn quốc có được vinh dự này.

Để nhận giải thưởng này, mỗi trường phải đạt được tối thiểu một trong hai tiêu chuẩn sau: số nữ học sinh tiêu biểu lấy một hay cả hai bài thi môn khoa điện toán AP là 50% hay cao hơn, hoặc số phần trăm nữ học sinh lấy các bài thi điện toán thì ngang bằng hoặc vượt quá tổng số nữ học sinh trong trường.

Giải thưởng này tìm những trường có hoạt động nhằm quân bình số nam nữ học sinh lấy các môn điện toán. Các trường Bellaire, North Houston ECHS, và YWCPA đã mở rộng cơ hội để các nữ học sinh lấy các môn điện toán và đã có những bước tiến để đảm bảo sự ngang bằng giới tính.

Thông tin thêm về giải thưởng này có thể tìm thấy ở đây.