HISD cử hành Tuần Lễ Cảnh Sát Quốc Gia 9-15 tháng Năm

Các nhân viên thi hành luật pháp trong HISD và trên toàn quốc sẽ được tán dương vì sự phục vụ và hy sinh của họ trong Tuần Lễ Cảnh Sát Quốc Gia (National Police Week) từ 9-15 tháng Năm.

Các viên chức cảnh sát của HISD thi hành đủ mọi thứ từ việc giữ an ninh các trường đến việc cung cấp sự giúp đỡ cần thiết trong các sinh hoạt thể thao và phân phát thực phẩm. Những nỗ lực của họ tạo được sự khác biệt lớn lao trong mọi khía cạnh của khu học chánh này.

Quý vị có thể tham dự bằng cách gởi lời cảm ơn trực tiếp đến họ, hoặc phóng lên mạng xã hội. Hãy dùng “tag #HISDPolice” hay “tag @HISDPolice” trên Twitter.

Nếu muốn biết thêm thông tin về Cảnh Sát Khu Học Chánh Houston, hãy vào trang HoustonISD.org/Police.