Sự hợp tác mới nhắm đến sự khan hiếm thực phẩm chung quanh trường Dogan ES

Trời ngập nắng và buổi sáng tháng Năm ấm áp đã giúp mở ra một sự hợp tác mới nhằm chống với cuộc chiến bấp bênh thực phẩm trong Khu Năm rộng lớn ở chung quanh trường Tiểu Học Dogan.

Trong một sinh hoạt mở đầu vào hôm thứ Sáu tại trường này, Khu Học Chánh Houston công bố về sự hợp tác, mà học khu thành lập nhóm với tổ chức vô vị lợi địa phương “Brighter Bites with the American Federation of Teachers”, “Houston Federation of Teachers”, và “Houston Educational Support Personnel”.

Sự hợp tác này hy vọng giải quyết các vấn đề công bằng thực phẩm và cơ hội có được thực phẩm lành mạnh trong vùng lân cận.

Giải pháp? Việc phân phát thực phẩm tại trường Dogan – mở rộng cho bất cứ ai có nhu cầu trong cộng đồng – cung cấp trái cây và rau tươi, cũng như quần áo và các tiếp liệu khác hai tuần một lần.

Và, như Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenia Lathan nói trong sinh hoạt này, đó là một sự hợp tác nhằm đề cao mục tiêu chung của từng tổ chức: phục vụ học sinh Houston.

“Chúng tôi có thể cùng làm việc như một nhóm để nghĩ ra một giải pháp,” Lathan nói. “Và hôm nay là một giải pháp.”

Giải pháp đó là một điều cần thiết cho khu xóm này, theo Chủ Tịch hội “American Federation of Teachers” là Randi Weingarten, nhưng còn bởi các học sinh trong toàn vùng Houston và toàn quốc.

“Chương trình cộng đồng nào quan trọng hơn bằng nuôi ăn dân chúng trong năm nay?” Weingarten hỏi đám đông. “Chúng ta cần thi hành những điều mà nó nuôi dưỡng dân chúng, đem cho họ thực phẩm tươi. Đó là cách chúng ta tạo được một sự khác biệt.”

Cùng hiện diện trong buổi phân phát đầu tiên này là Nghị Sĩ Sheila Jackson Lee, “Houston Councilmember District B” Tarsha Jackson, Ủy Viên HISD Học Khu II Kathy Blueford Daniels, Chủ Tịch “Houston Federation of Teachers” Jackie Anderson, Chủ Tịch “Houston Educational Support Personnel” Wretha Thomas, và Hiệu Trưởng Margarita Tovar của trường Tiểu Học Dogan.

Khi đại dịch tiếp tục ảnh hưởng đến các trường, học sinh, và gia đình, sự hợp tác này là một quyết đinh dễ dàng cho đồng sáng lập viên hội Brighter Bites là Ts. Shreela Sharma.

“Châm ngôn của chúng tôi ở ‘Brighter Bites’ là được nuôi dưỡng tốt hơn sẽ phát triển mạnh hơn,” Ts. Sharma nói. “Gia đình của chúng ta đáng được và cần chúng ta hơn bao giờ hết.”

Muốn biết thêm thông tin về “Brighter Bites” và sự phân phát, hãy vào trang brighterbites.org.