12 tháng Năm là Ngày Y Tá Học Đường Toàn Quốc

Khu Học Chánh Houston vinh danh công việc vất vả và sự tận tụy của các y tá học đường như một phần của ngày “National School Nurse Day” (Ngày Y Tá Học Đường Toàn Quốc) vào thứ Tư, 12 tháng Năm.

Kể từ 1972, ngày này là một cơ hội để nhận biết các phần tử quan trọng của các trường. Nhưng năm nay, tầm quan trọng của các y tá học đường lại càng hiển nhiên hơn nữa giữa cơn đại dịch COVID-19.

Các y tá học đường từng là con tim của các trường HISD, nhưng trong năm qua các nỗ lực của họ lại trở nên quan trọng hơn. Bởi giúp học sinh được lành mạnh và an toàn, các y tá thiết lập một môi trường là nơi học sinh được sẵn sàng để học hành.

Các y tá đảm nhận một vai trò được đổi mới là những người chăm sóc tại tất cả 284 trường trong HISD. Họ làm việc với các viên chức y tế địa phương, tiểu bang, và liên bang để phát triển và cài đặt các nghi thức về sức khỏe.

Trên căn bản hàng ngày, họ cung cấp cho học sinh, ban giảng dạy, và thành phần nhân sự với kinh nghiệm y tế trong cả hai việc chăm sóc liên tục và khẩn cấp. Nhiều y tá trường còn làm việc với học sinh và gia đình của họ để giới thiệu họ với các tổ chức chăm sóc mà nó có thể lấp đầy khoảng cách về nhu cầu y tế.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang nasn.org/advocacy/school-nurse-day. Để giúp tán dương các y tá trường, hãy phóng lên mạng xã hội với #HISDNurses, và “tag @HoustonISD”.