Các học sinh giỏi ngạc nhiên với giải thưởng “Superintendent Scholars Awards”

Đó là một chuyến đi như cơn lốc đến một vài trường trung học II cấp, khi Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan làm ngạc nhiên các học sinh trung học với giải thưởng “Superintendent Scholars Award” (học sinh ưu tú của tổng giám đốc).

Đây là năm thứ ba của các giải thưởng này, được bảo trợ bởi “Coca-Cola Southwest Beverages” và “Houston ISD Foundation”. Được đích thân chọn bởi bà Lathan, 11 học sinh này được chọn lọc từ các học sinh HISD do hiệu trưởng và nhóm lãnh đạo đề cử.

Giải thưởng này có lợi cho những học sinh nào phải đối diện với những khó khăn và thử thách gây khó khăn cho việc đạt được một nền giáo dục cao hay chọn nghề và huấn luyện. Thay vì chỉ chú trọng đến hồ sơ học vấn, ban quản trị trường chọn các học sinh chính yếu dựa trên các đặc tính họ biểu lộ và những trở ngại họ phải vượt qua mà nếu có cơ hội họ sẽ thành công.

Các học sinh được chọn, mỗi người nhận được $2,500 tiền học bổng.

Các học sinh được chọn để nhận giải thưởng “Superintendent Scholars Award” là:

  • Skye Williams, Heights High School
  • Leslee Cruz, Wisdom High School
  • Laiba Asif, Jane Long Academy
  • Marie Daniela Germain, Sharpstown International School
  • Yasmin Roland, Westbury High School

Sẽ có thêm học sinh bị ngạc nhiên với các giải thưởng này vào thứ Ba, 18 tháng Năm, và thứ Năm, 27 tháng Năm.