Các trường HISD chiếm được hạng cao trong bảng xếp hạng thường niên của “U.S. News & World Report”

Bản báo cáo “U.S. World News & World Report” công bố các thứ hạng “2021 Best Public High School” (trường trung học tốt nhất 2021), và một vài trường trong Khu Học Chánh Houston đã có tên trong danh sách này.

Bốn trường HISD thuộc 100 trường hàng đầu toàn quốc: trường “Carnegie Vanguard High School” xếp hạng 42, trường “DeBakey High School for Health Professions” hạng 46, trường “Challenge Early College High School” hạng 89, và trường “Young Women’s College Preparatory Academy” hạng 97.

“Được công nhận thuộc về các trường tốt nhất toàn quốc, đó là một chứng từ cho sự tận tụy và quyết tâm của các giáo chức cũng như công việc phi thường của họ cho học sinh chúng tôi,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Trong một năm mà chúng tôi phải đương đầu với nhiều thử thách và thích ứng về cách giảng dạy và học hành, HISD đã cho thấy vẫn ở hàng đầu việc giáo dục trẻ em thuộc các thành phần xã hội và kinh tế khác nhau, đảm bảo một con đường dẫn đến sự tốt nghiệp.”

Tám trường HISD thuộc 10 trường đứng đầu vùng Houston: Carnegie Vanguard High School, DeBakey High School for Health Professions, Challenge Early College High School, Young Women’s College Preparatory Academy, Eastwood Academy High School, Kinder High School for the Performing and Visual Arts, North Houston Early College High School, và East Early College High School.

“U.S. News” chú trọng đến sáu yếu tố trong việc lượng giá các trường trung học công lập: sẵn sàng lên đại học, thông thạo toán và đọc sách, thành tích về đọc sách và toán, thành tích của học sinh không được phục vụ đúng mức, chiều rộng của giáo trình đại học, và tỉ lệ tốt nghiệp.

Xem đầy đủ danh sách thứ hạng của các trường trung học trong vùng Houston ở đây.