Chia Sẻ Ý Kiến Về Cách HISD Sử Dụng Quỹ Cứu Trợ

Vào tháng Ba 2021, dự luật “American Rescue Plan Act”, cũng được gọi là “ARP Act”, được ký kết thành luật. Dự luật này dành $122 tỉ cho các trường học K-12 qua ngân quỹ “Elementary and Secondary School Education Relief III” (ESSER III – Trợ Cấp Giáo Dục Trường Sơ Cấp và Trung Cấp). Một kết quả là HISD đủ điều kiện để xin tài trợ ESSER III theo luật “ARP Act”.

Nha Giáo Dục Texas (TEA) đã dành các quyền lợi này cho HISD theo luật “ARP Act”, ngân quỹ ESSER III. Đây là quỹ thêm vào cho HISD và sẽ được sử dụng để giải quyết ảnh hưởng của COVID-19 đã gây ra – và còn tiếp tục – trên các trường sơ cấp và trung cấp.

Đơn xin trợ cấp này phải được nộp cho TEA vào ngày thứ Ba, 27 tháng Bảy. Quyền lợi của HISD đối với ngân quỹ ESSER III, theo luật ARP, được dự trù là $804,456,215.

Công chúng có cơ hội để cho biết ý kiến về cách học khu sử dụng quỹ ESSER III được phân bổ theo luật “ARP Act”. Quý vị có thể truy cập bản khảo sát để cho biết ý kiến. Về sự giúp đỡ để điền bản khảo sát này, vui lòng gọi HISD @ H.O.M.E. Hotline ở số 713-556-INFO (4636). Bản khảo sát này sẽ chấm dứt vào thứ Sáu, 21 tháng Năm.