HISD cung cấp sinh hoạt ghi danh cho lớp vườn trẻ, mẫu giáo

Với việc ghi danh lớp pre-K (vườn trẻ) và Kindergarten (mẫu giáo) đang tiến hành cho niên khoá 2021-2022, Khu Học Chánh Houston cung cấp sự hỗ trợ từng người cho những phụ huynh nào cần sự giúp đỡ.

Để giúp đỡ các gia đình từng người một, HISD cung cấp ngày ghi danh Pre-K và K vào thứ Bảy, 5 tháng Sáu, 2021, từ 9g sáng đến trưa.

Các gia đình có thể được sự giúp đỡ theo một trong ba cách.

  • Đích thân: Đi vào bất cứ trường tiểu học hay trung tâm ấu nhi của HISD với đầy đủ giấy tờ
  • Điện Thoại: Gọi đường dây nóng HISD số 713-556-6734
  • Trực Tuyến: Ghi danh trước tại HoustonISD.org/PrekindergartenFair

Những giấy tờ cần có để ghi danh gồm:

  • Chứng minh nơi cư ngụ (biên lai tiền điện nước, ga, hay giấy thuê mướn)
  • Giấy khai sinh gốc của con em
  • Hồ sơ chủng ngừa của con em
  • Thẻ căn cước phụ huynh

Sự hỗ trợ sẽ cung cấp trực tuyến và trên điện thoại bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập.

Phụ huynh có thể nộp đơn pre-K trực tuyến tại HoustonISD.org/PreK. Ngoài ra, những học sinh nào mới ghi danh vào lớp mẫu giáo cũng có thể ghi danh trên mạng tại HoustonISD.org/Enroll hoặc đến một trường tiểu học trong khu vực.

Lớp Pre-Kindergarten (vườn trẻ) theo thủ tục nộp đơn “School Choice” (chọn trường). Phụ huynh được khuyên hãy có những lựa chọn khác nếu trường muốn chọn đầu tiên không có chỗ. Về những câu hỏi hay giúp đỡ thêm, hãy liên lạc Phòng Chọn Trường ở số 713-556-6734 hoặc email về SchoolChoice@HoustonISD.org hoặc “HISD Early Childhood Education” ở số 713-556-6898 hoặc email về Curriculum@HoustonISD.org