“50 Cent”, HISD thông báo chương trình kinh doanh mới cho học sinh

Với một sự đăng tải trên truyền thông xã hội – được thực hiện với hình Astrodome ở đằng sau và một nón Astros trên đầu — “50 Cent” thông báo hồi đầu tháng này rằng ông sẽ di chuyển đến Houston. Lý do? Phần chú thích của ông chỉ viết “Tôi sẽ giải thích sau.”

Lý do đó, thì ra, là một phần trong việc hỗ trợ học sinh trong Khu Học Chánh Houston.

Nghệ sĩ rapper trở thành doanh nhân này, tên trên giấy tờ là Curtis Jackson nhưng nổi tiếng hơn là “50 Cent”, trong một cuộc họp báo ông công bố rằng ông sẽ khởi sự chương trình “G-Star” tại ba trường trung học II cấp của HISD.

Khởi xướng nhắm đến kinh doanh sẽ cung cấp cho học sinh trung học một cơ hội để nộp đơn xin thực tập có trả lương cũng như tham dự trong “G-Unity Business Lab”. Các em sẽ có cơ hội học hỏi các giá trị chính trong thương mãi, cũng như phát triển các ý tưởng thương mãi của riêng mình với ý kiến chính từ các nhà lãnh đạo thương mãi ở Houston và của chính ông “50 Cent”.

“Những cơ hội này là những cơ hội vĩ đại mà tôi đã không có được,” ông Jackson nói. “Được cơ hội đó ở những giai đoạn sơ khởi, tôi nghĩ nó thay đổi chiều hướng và những lựa chọn mà các học sinh sẽ thi hành. Nó ngăn ngừa các em đừng bị sai lầm như tôi đã từng bị.”

Người Houston giầu có này đang tài trợ một chương trình với $300,000 của chính ông qua tổ chức vô vị lợi của ông là “G-Unity Foundation”. Chương trình này sẽ được khởi sự tại các trường trung học Wheatley, Worthing, và Kashmere, với số học sinh tối đa là 50 khi bắt đầu vào mùa thu này.

Viễn ảnh là để thiết lập sự thay đổi đáng kể cho học sinh, cũng như gia đình và các cộng đồng chung quanh.

“Ba trường này được chọn bởi vì đó là những trường mà chúng tôi từng cung cấp các nguồn năng và sự hỗ trợ trong vài năm qua. Ông Curtis muốn làm việc với những loại học sinh đó,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng ta có quá nhiều cơ hội tuyệt vời trong thành phố này và trong khu học chánh của chúng tôi cho các học sinh. Tôi rất phấn khởi khi các học sinh có được cơ hội này để học hỏi từ một người rất thành công.”

Trong chương trình 12 tuần lễ, học sinh sẽ học hỏi về các phương pháp kinh doanh căn bản, tỉ như viết xuống một kế hoạch thương mãi hay sổ sách kế toán, và sẽ gặp gỡ hai lần một tuần trong 2 giờ sau khi tan học. Các lớp này sẽ xảy ra ở trong trường, giảm thiểu nhu cầu chuyên chở.

Chương trình sẽ đến cực điểm trong một cuộc thi đua mà học sinh sẽ trình bày các ý tưởng thương mãi cho các chủ nhân và được phép nhận tài trợ ban đầu để khởi sự doanh nghiệp của mình.

“Chúng ta có một số em rất thông minh. Có được loại chương trình này trong trường – trong các cộng đồng này, trong các trường lân cận – sẽ tạo được sự khác biệt,” Thị Trưởng Sylvester Turner nói. “Đi vào các cộng đồng của họ, vào khu xóm của họ, điều đó nói rằng chúng tôi nhìn thấy các em, chúng tôi tôn trọng các em, và chúng tôi muốn đầu tư nơi các em. Điều đó thật to lớn.”

Sáng kiến này tiêu biểu cho sự đầu tư đầu tiên của nhánh từ thiện của ông Curtis Jackson, tổ chức “G-Unity Foundation”. Chương trình thí điểm này được đồng tài trợ bởi “G-Unity Foundation” đầu tư $300,000 trong hai năm và HISD thích ứng đóng góp cho đến tổng số tiền là $600,000. Chương trình này là một sự hợp tác giữa Thành Phố Houston, Khu Học Chánh Houston, “G-Unity Foundation”, và “Horizon United”.