Ủy Ban Giáo Dục Houston ISD chọn ông Millard House là ứng viên tổng giám đốc sau cùng

Sau một tiến trình dài để thu thập ý kiến của mọi người, một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc với kết quả là có được nhiều ứng viên đa dạng, cũng như một thủ tục phỏng vấn toàn diện, Ủy Ban Giáo Dục đã chọn ông Millard House là ứng viên duy nhất sau cùng cho chức vụ tổng giám đốc lãnh đạo Khu Học Chánh Houston.

Ông House hiện là Tổng Giám Đốc của Hệ Thống Học Đường Clarksville-Montgomery ở Clarksville, Tennessee, và thích hợp nhất để phục vụ học khu này là vị lãnh đạo kế tiếp.

Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là Ts. Patricia Allen nói ông House thì thích hợp nhất để phục vụ học khu này là vị lãnh đạo kế tiếp.

“Khi chúng ta phục hồi từ một năm đại dịch nhiều khó khăn, đó là một cơ hội để khởi sự như mới và đặt nền móng cho những quyết định và chiến thuật quan trọng mà chúng ta sẽ thực hiện để giải quyết sự mất mát học hành và tổn hại về tâm thần cũng như cảm xúc mà học sinh và nhân viên chúng ta đã gánh chịu,” bà nói. “Tôi hãnh diện rằng vị tân tổng giám đốc của chúng ta sẽ thừa hưởng một nhóm hăng say, đa dạng, bền bỉ mà nó tập trung vào việc đầu tư toàn thể một đứa trẻ.”

Ông House mong được làm việc với các ủy viên, phụ huynh, nhân viên, học sinh và cộng đồng HISD trên một viễn ảnh được chia sẻ là cung cấp cảm nghiệm giáo dục tốt nhất cho mọi học sinh.

“Tôi phấn khởi để tham gia với Khu Học Chánh Houston và mong xây dựng trên sức mạnh của học khu này và mở rộng cơ hội giáo dục cho mọi học sinh,” ông House nói. Ủy ban sẽ chính thức biểu quyết về chức vụ này trong cuộc họp tháng Sáu. Trong lúc chờ đợi phê chuẩn, sau khi chấm dứt giai đoạn 21 ngày, ông House sẽ bắt đầu vai trò mới là tổng giám đốc vào tháng Sáu 2021.