Các văn phòng, trường HISD đóng cửa Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Tất cả các trường và văn phòng hành chánh HISD sẽ đóng cửa vào thứ Hai, 31 tháng Năm, 2021, để nghỉ Ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Các trường và văn phòng HISD sẽ trở lại giờ hoạt động bình thường vào thứ Ba, 1 tháng Sáu, 2021.