Các Tân Hiệu Trưởng

Kizzy Luke được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Bell

Kizzy Luke đã được chọn là tân hiệu trưởng trường Bell Elementary School. Luke vừa mới làm hiệu phó trường Highland Heights Elementary School. Bà khởi đầu sự nghiệp vào năm 2000 là một giáo chức lớp mẫu giáo tại trường Kashmere Gardens Elementary.

Luke được thăng cấp lên vị trí huấn luyện viên giảng dạy về toán và khoa học năm 2011 trong Khu Học Chánh Sheldon. Năm 2014, bà là hiệu phó trường Grissom Elementary School và năm 2015, Luke trở thành hiệu phó trường Highland Heights Elementary. Bà có bằng Cử Nhân về Khoa Học Xã Hội của Đại Học Houston Downtown, bằng Cao Học Giáo Dục và một bằng cao học về Giáo Trình và Giảng Dạy của trường Đại Học Prairie View A&M.

John Kimble được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Codwell

John Kimble đã được chọn là tân hiệu trưởng trường Codwell Elementary School. Gần đây nhất ông Kimble là hiệu phó trường Lawson Middle School. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 2009 là một phụ giáo tại trường Harper Alternative School.

Năm 2010, ông Kimble di chuyển đến Khu Học Chánh Dallas làm giáo chức giáo dục đặc biệt. Sau đó ông trở lại HISD làm hiệu phó trường Law Elementary. Ông có bằng Cử Nhân về “Health and Human Performance” của trường Đại Học Prairie A&M và bằng Cao Học về Lãnh Đạo Giáo Dục của đại học North Texas-Dallas.

Alesander Olaizola được chọn là tân hiệu trưởng trường Edison Middle School

Alesander Olaizola được chọn là tân hiệu trưởng trường Edison Middle School. Ông Olaizola từng là một giáo chức, chuyên gia kỹ thuật giáo dục, chuyên gia giảng dạy, hiệu phó, và trong ba năm qua là hiệu trưởng trường Tijerina Elementary School.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm về giáo dục, ông rất hãnh diện về trường Tijerina khi trường này đi từ hạng C lên hạng A với năm giải thưởng học vấn. Ông Olaizola có bằng cử nhân về Địa Lý và Sử và một bằng cao học về Quản Trị Giáo Dục Thương Mãi (MBEA) của trường Đại Học St. Thomas.

Jordan Curtin được chọn là tân hiệu trưởng trường Foerster Elementary School

Jordan Curtin được chọn là tân hiệu trưởng trường Foerster Elementary School. Gần đây ông Curtin làm hiệu phó của trường Benavidez Elementary School.

Ông bắt đầu sự nghiệp năm 2012 tại trường M.C. Williams Middle School. Sau đó ông Curtin sang Khu Học Chánh Fort Bend làm điều hợp viên giáo dục đặc biệt năm 2017. Ông được thăng cấp làm hiệu phó trường Benavidez Elementary School năm 2018. Ông có bằng Cử Nhân về Sử, bằng Cao Học về “Science in Health Education”, và bằng tiến sĩ về Quản Trị Giáo Dục của trường Đại Học Texas Southern. 

Meagan Edwards được chọn là tân hiệu trưởng trường Fondren Middle School

Meagan Edwards được chọn là tân hiệu trưởng trường Fondren Middle School. Gần đây bà Edwards là hiệu trưởng trường Grissom Elementary School.

Bà bắt đầu sự nghiệp năm 2002 là một giáo chức lớp ba trường Cornelius Elementary School. Bà còn là một chuyên gia giáo chức tại các trường tiểu học Young, Davila, và Hobby. Năm 2017, bà làm hiệu phó trường Woodson Elementary School. Bà Edwards là Hiệu Trưởng của Năm cho Văn Phòng Vùng Nam năm 2021. Bà có bằng Cử Nhân về Quản Trị Tâm Lý và Thương Mãi và bằng Cao Học Giáo Dục của Đại Học Houston. 

Jennifer Pettit được chọn là tân hiệu trưởng trường Gregg Elementary School

Jennifer Pettit được chọn là tân hiệu trưởng của trường Gregg Elementary School. Gần đây bà Pettit là hiệu phó cho trường Shearn Elementary School.

Bà bắt đầu sự nghiệp năm 2006 là một giáo chức mẫu giáo tại trường Alcott Elementary School. Bà Pettit được thăng cấp làm chuyên gia giáo chức tại trường Shearn Elementary School. Năm 2017, bà trở nên hiệu phó tại trường Shearn. Bà có bằng Cử Nhân về Tâm Lý của trường Đại Học Houston và bằng Cao Học về Giáo Dục và Huấn Luyện Người Trưởng Thành của trường Đại Học Phoenix.

Bettina McKinney được chọn là tân hiệu trưởng trường Highland Heights Elementary

Bettina McKinney được chọn là tân hiệu trưởng trường Highland Heights Elementary School. Bà McKinney bắt đầu sự nghiệp tại trường Dogan Elementary School là một giáo chức môn khoa học lớp năm.

Bà giữ các vai trò tương tự tại các trường Patterson Elementary School, Whidby Elementary School và Key Middle School. Bà phục vụ là huấn luyện viên tân giáo chức, chuyên gia giáo chức và hiệu phó tại trường Dogan Elementary School. Bà McKinney có bằng Cử Nhân về Quản Trị Thương Mãi của trường Đại Học Lamar và bằng Cao Học về Quản Trị Giáo Dục của trường Đại Học St. Thomas.

Darcele Lofton được chọn là tân hiệu trưởng trường Hines-Caldwell Elementary School

Darcele Lofton được chọn là tân hiệu trưởng trường Hines-Caldwell Elementary School. Gần đây nhất bà Lofton làm hiệu trưởng Trung Tâm Ấu Nhi Bellfort.

Bà khởi đầu sự nghiệp năm 2008 là một giáo chức lớp một tại trường R.P. Harris Elementary School. Bà Lofton còn là một chuyên gia giáo chức tại trường Tinsley Elementary School. Năm 2018, bà được chọn là hiệu trưởng tại trung tâm Bellfort Early Childhood Center. Bà có bằng Cử Nhân về Khoa Học Thể Thao của trường Đại Học Texas State ở San Marcus, và bằng Cao Học về Giáo Dục của trường Đại Học Houston Baptist. 

Brandon Dickerson được chọn là tân hiệu trưởng trường Kashmere High School

Brandon Dickerson được chọn là tân hiệu trưởng trường Kashmere High School. Ông Dickerson khởi đầu sự nghiệp tại trường Thompson Elementary là một giáo chức và là điều hợp viên giảng dạy.

Ông là điều hợp viên magnet tại trường Bruce Elementary School và hiệu phó tại trường Wesley Elementary School. Trong ba năm qua ông là hiệu phó trường Kashmere High School. Ông Dickerson có bằng Cử Nhân về Giáo Dục Ấu Nhi của trường Đại Học Texas Southern và bằng Cao Học về Quản Trị Giáo Dục của trường Đại Học Prairie View A&M.

Marie Adams được chọn là tân hiệu trưởng trường North Forest High School

Marie Adams được chọn là tân hiệu trưởng trường North Forest High School. Bà Adams gia nhập HISD năm 2017, ở đây bà làm hiệu phó tại trường Wheatley High School.

Trước khi gia nhập HISD, bà Adams khởi đầu sự nghiệp trong giáo dục vào năm 2002 tại trung tâm DeSoto Ninth Grade Center thuộc Khu Học Chánh DeSoto, và năm 2007 bà trở thành hiệu phó tại trường Duncanville High School trong Khu Học Chánh Duncanville. Bà còn là một người lãnh đạo giảng dạy tại trường Morton Rach High School trong Khu Học Chánh Katy và trường Royal High School trong Khu Học Chánh Royal. Bà Adams có bằng Cử Nhân về Khoa Điện Toán và bằng Cao Học về Quản Trị Giáo Dục của trường Đại Học Prairie View A&M. Bà còn có chứng chỉ làm giám đốc năm 2012 của trường Đại Học Lamar.

Lauren Mailhiot được chọn là tân hiệu trưởng trường Reagan K-8 Campus

Lauren Mailhiot được chọn là tân hiệu trưởng cho trường Reagan K-8.  Gần đây nhất bà Mailhiot làm hiệu trưởng trường DeAnda Elementary School.

Bà khởi đầu sự nghiệp năm 2009 là một giáo chức lớp năm tại trường Neff Elementary School. Dưới sự lãnh đạo của bà, trường DeAnda được chọn là một trường “A-Rated Campus with all Distinctions”, “America’s Best Urban School 2020”, và “Ranked #1 Gold Ribbon School for Children At-Risk 2019”. Bà còn được chọn là Hiệu Trưởng của Năm 2020 cho Văn Phòng Vùng Nam. Bà có bằng Cử Nhân về Truyền Thông của trường Đại Học Michigan, và bằng Cao Học về Giáo Dục của trường Đại Học Houston. 

Tabitha Davis được chọn là tân hiệu trưởng trường Sterling Aviation High School

Tabitha Davis được chọn là tân hiệu trưởng của trường Sterling Aviation High School. Gần đây nhất bà Davis là hiệu trưởng trường Reagan K-8.

Bà khởi đầu sự nghiệp năm 2008 là một giáo chức CTE tại trường Sam Houston High School. Bà Davis là một giáo chức hai tín chỉ tại trường Challenge Early College High School. Năm 2013, bà được đề bạt làm giám đốc học sinh tại trường Westbury High School và năm 2014 là giám đốc học sinh trường Young Women’s College Preparatory Academy. Bà có bằng Cử Nhân về Quản Trị Thương Mãi của trường Đại Học Houston Baptist, bằng MBA của trường Đại Học St. Thomas, bằng Cao Học Giáo Dục của trường Đại Học Lamar, và bằng tiến sĩ Giáo Dục của trường Đại Học Houston.  

Juanette Green được chọn là tân hiệu trưởng trường M.C. Williams Middle School

Juanette Green được chọn là tân hiệu trưởng trường M.C. Williams Middle School. Gần đây nhất bà Green là hiệu trưởng trường Hines Caldwell Elementary School.

Bà bắt đầu sự nghiệp năm 2005 là một giáo chức trung học ở North Carolina. Năm 2011, bà trở nên hiệu phó tại trường “Penn-Griffin School for the Arts”, một trường magnet lớp 6-12 trong Guilford County Schools. Bà Green gia nhập HISD năm 2014, ở đây bà là giám đốc giảng dạy tại trường Hartman Middle School. Bà có bằng Cao Học về Thương Mãi Quốc Tế của trường Đại Học North Carolina ở Greensboro (UNCG) và bằng Cao Học về Giảng Dạy tại trường Đại Học “North Carolina Agricultural and Technical State University”. Bà trở về UNCG để lấy bằng cao học về Quản Trị Học Đường.