Chương Trình Hè Học Sinh Lãnh Đạo đang nhận đơn của các học sinh trung học, cựu học sinh

HISD hiện đang nhận đơn xin vào chương trình “2021 Summer Student Leadership Program”, một chương trình sáu tuần thực tập được trả lương và phát triển khả năng lãnh đạo cho các học sinh trung học II cấp của HISD và cựu học sinh hiện đang ghi danh trường đại học.

Phù hợp với sứ mệnh của HISD là cung cấp cho học sinh các dụng cụ để đạt được khả năng trọn vẹn của mình, chương trình này đáp ứng nhu cầu giúp học sinh biết được các ngành nghề và các chủ nhân trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Các tham dự viên sẽ có được kinh nghiệm làm việc quý giá và có thể làm thử các nghề trước khi chọn môn chính ở đại học hoặc đi vào lực lao động.

Có đến hai mươi học sinh ưu tú sẽ được chọn để hoàn tất chương trình thực tập trong nhiều sở dưới sự dìu dắt của những người lãnh đạo học khu. Các học sinh này sẽ được phép làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm, với thời gian được quyết định bởi từng sở. Họ sẽ học hỏi về các chức năng và công việc trong phạm vi của sở và tham dự các đồ án có lợi cho học sinh HISD. Chương trình “Summer Student Leadership Program” sẽ kết thúc trong phần trình bày sau cùng về sự thực tập.

Các ứng viên phải là học sinh trung học II cấp hay cựu học sinh HISD hiện đang ghi danh một đại học hai hay bốn năm, được phép làm việc trong Hoa Kỳ, và tối thiểu 16 tuổi. Chương trình thực tập từ 6 tháng Bảy đến 12 tháng Tám. Đơn phải được nộp trước ngày thứ Tư, 16 tháng Sáu.

Chi tiết thêm về tiến trình nộp đơn có thể tìm thấy trong trang  www.HoustonISD.org/Intern.