Phân phối thực phẩm cộng đồng chấm dứt sau một năm thử thách

Gần 1,200 xe lớn nhỏ đi quanh vận động trường Barnett dưới mặt trời chói lọi, đợi lần phân phát thực phẩm và dụng cụ trong nhà lần cuối cùng từ “Neighborhood Supersite” tại Barnett Stadium.

Đứng đầu hàng là người cha của bảy đứa con, ông Enrique Alvarado, ông nói ông thật biết ơn sự giúp đỡ này bởi vì đại dịch có ảnh hưởng tệ hại trên công việc của ông.

“Tôi thật biết ơn vì các con tôi có thể có thực phẩm, nhất là sữa,” ông nói.

Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng HISD đã khởi sự chương trình phân phối thực phẩm cộng đồng vào tháng Ba, chỉ vài ngày sau khi học khu đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Kể từ đó, nhóm 1,600-thành viên đã hoạt động sáu ngày một tuần, đưa nhân sự đến hơn 10,000 địa điểm phân phối, và đã phân phối hơn 44 triệu cân thực phẩm và dụng cụ trong nhà, và chuẩn bị và phục vụ hơn 8.9 triệu bữa ăn – trong khi vẫn duy trì dịch vụ trong nhà ăn cho các học sinh học diện đối diện.

Sở này hoạt động không chỉ qua đại dịch, nhưng còn các trận mưa lũ, cơn nóng ghê gớm, gió mạnh, và ngay cả một cơn bão mùa đông khi họ tiến lên các tuyến đầu.

“Nhóm Dịch Vụ Dinh Dưỡng nhận sứ mệnh cách nghiêm trọng,” Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói. “Mọi thứ có thể được thi hành để giúp các học sinh và gia đình không có thực phẩm, thì họ đã làm điều đó.”

Tháng qua, khu học chánh thông báo rằng họ sẽ đóng chương trình phân phối thực phẩm hàng tuần “Neighborhood Supersite” vào lúc niên khoá gần chấm dứt và tình trạng sức khỏe công cộng được cải thiện. Địa điểm Barnett Stadium là chỗ sau cùng của tám địa điểm sẽ đóng cửa.

“Mọi người vẫn có nhu cầu thực phẩm,” người đến nhận thường xuyên là Trevor McDade nói. “Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị, HISD, vì tất cả những gì quý vị đã làm cho chúng tôi.”

Tổng Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Dinh Dưỡng Keith Lewis nói bây giờ nhóm này sẽ tập trung vào các hoạt động trong trường.

“Chúng tôi sẽ chuyển hướng chú ý đến các nhà ăn trong trường, nơi đây chúng tôi dọn thực phẩm cho các học sinh theo học,” ông Lewis nói, khi nhận xét rằng hoạch định cho các bữa ăn mùa hè cũng được tiến hành.

Những học sinh học ảo có thể tiếp tục lấy thực ăn ven đường vào những ngày thứ Hai và thứ Năm cho đến thứ Năm, 10 tháng Sáu, 2021. Bữa ăn học sinh được giao cho các chung cư được chọn thì sẽ vẫn tiếp tục cho đến thứ Sáu, 20 tháng Tám, 2021.

Để biết đầy đủ về thời gian và nơi phân phối, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals.