Skip to content

HISD trao giải “Educator of the Year” vào ngày 15 tháng Sáu

2021 June 7
by vtran2

Một sinh hoạt hai phần sẽ tán dương các giáo chức “siêu sao” của Khu Học Chánh Houston vào ngày 15 tháng Sáu.

Trong ngày này, một sinh hoạt diện đối diện và xã hội sẽ xảy ra tại vận động trường Delmar. Được xếp đặt cho hai khung khác nhau, các giáo chức sẽ nhận được các túi đựng và chúc mừng những người thắng giải trong niên khoá 2020 và 2021. Các giáo chức từ các vùng Bắc, Tây Bắc, và Tây sẽ có thể tham dự từ 9g30 đến 11g sáng, với các giáo chức từ các trường A180, cũng như các vùng Đông và Nam, từ 1g đến 2g30 trưa.

Tối hôm đó, một sinh hoạt ảo sẽ được tổ chức để vinh danh các Hiệu Trưởng và Hiệu Phó của Năm, các Giáo Chức của Năm, các Giáo Chức Sơ Khởi của Năm, các Quản Thư của Năm, và những người thắng giải “Ann Sledge Instructional Coach”, và vài người thắng giải về y tá, giáo chức, và Phụ Giáo của Tháng trong suốt niên khoá này.

Các giáo chức được khích lệ tổ chức một “liên hoan bằng mắt” cho sinh hoạt ảo trong tối này với bạn hữu và gia đình. Sinh hoạt này sẽ kéo dài từ 6g30 đến 8g30 tối, với một cuộc nhảy múa ảo xảy ra cho đến 9g tối.

Mười hai nhà giáo dục đã được chọn là những người vào chung kết giải “2020-2021 Elementary and Secondary Teachers of the Year” của HISD, và hai giá ochức được chọn là “Beginning Teachers of the Year” (giáo chức sơ khởi của năm). Hai người thắng giải “Teacher of the Year” (giáo chức của năm) sẽ tiếp tục đại diện cho học khu trong Vùng V. 12 người vào chung kết được chọn từ tổng số 280 trường được dựa trên dữ kiện thi hành và các tiêu chuẩn khác.

Ở cấp tiểu học, sáu người vào chung kết “Teacher of the Year” là:

 • Neftaly Gonzalez của trường Oates Elementary School
 • Anabel Lopez của trường Ketelsen Elementary School
 • Lisa M. Rice của trường C. Martinez Elementary School
 • Rosa Oviedo của trường Neff Early Learning Center
 • Briana Poindexter của trường Grissom Elementary School
 • Barbara Smith của trường Sinclair Elementary School

Ở cấp trung học, sáu người vào chung kết “Teacher of the Year” là:

 • Aric Barnes của trường Sam Houston Math, Science, and Technology Center High School
 • Kimberly Brooks của trường Westbury High School
 • Rose Durant của trường Kashmere High School
 • Sharon PeBenito của trường Edison Middle School
 • Chelsea Reynolds của trường Pin Oak Middle School
 • Yabei Yin của trường Mandarin Immersion Magnet School

Các “Beginning Teachers of the Year” là:

 • Sarah Arvidsson của trường Seguin Elementary School
 • Patricia Biles của trường Revere Middle School
 • Christen Smajstria của trường Heights High School

Các Hiệu Trưởng của Năm là:

 • Lola Perejón của trường Helms Dual Language Elementary School
 • Gretchen Kasper-Hoffman của trường Tanglewood Middle School

Comments are closed.