HISD khởi sự chương trình bữa ăn mùa hè với 10 địa điểm lấy thức ăn ở lề đường

Khu Học Chánh Houston đang khởi sự chương trình bữa ăn mùa hè 2021 vào tuần này, trùng hợp với sự mở đầu lớp hè.

Là một phần của chương trình bữa ăn mùa hè, Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ tổ chức phát thức ăn cho học sinh hàng tuần tại 10 trường có nhu cầu cao nhất của khu học chánh. Sự phân phát này sẽ được tổ chức vào cuối tuần và cung cấp cho học sinh các bữa ăn cho cuối tuần, cũng như thuốc khử trùng và khẩu trang có thể tái sử dụng.

Các bữa ăn cuối tuần cũng sẽ được cung cấp cho các học sinh theo học lớp hè. Họ sẽ nhận được miễn phí bữa ăn sáng và ăn trưa tại mỗi trường, cũng như các bữa ăn để đem về nhà cho cuối tuần vào ngày cuối cùng của mỗi tuần.

“Như chúng tôi được biết từ năm trước, trong HISD, chúng tôi có rất nhiều học sinh từ các gia đình thiếu thức ăn,” Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói. “Tôi vui mừng là chúng tôi có thể cung cấp chương trình này để giúp đảm bảo các học sinh tiếp tục có được thức ăn tốt lành trong suốt mùa hè.”

Các địa điểm lấy thức ăn ở trường gồm:

  • Sam Houston Math, Science, and Technical Center, 9400 Irvington Blvd.
  • Northside High School, 1101 Quitman St.
  • Furr High School, 500 Mercury Drive
  • Chavez High School, 8501 Howard Drive
  • Milby High School, 1601 Broadway St.
  • Washington High School, 4204 Yale
  • Braeburn Elementary School, 5550 Pine St.
  • Bonham Elementary School, 8302 Braes River Drive
  • Almeda Elementary School, 14226 Almeda Road
  • Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd.

Việc lấy thức ăn đầu tiên sẽ được tổ chức từ 2g đến 4g chiều thứ Sáu, 18 tháng Sáu. Học sinh sẽ nhận được bữa ăn sáng và trưa cho hai ngày cuối tuần.

Từ thứ Năm, 24 tháng Sáu, mọi việc lấy thức ăn sau đó sẽ được tổ chức từ 2g đến 4g chiều thứ Năm để phù hợp với chương trình làm việc mùa hè của khu học chánh. Vào các ngày thứ Năm, học sinh sẽ nhận được các bữa sáng và trưa để ăn trong những ngày cuối tuần.

Chương trình này được dự định kéo dài cho đến hết mùa hè.

Muốn biết thêm thông tin hay tìm địa điểm phân phát gần nhà, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals.