Người hùng “High School Ahead Academy” chú tâm giúp đỡ học sinh

Khi ông Michael McClendon khởi sự một ngày tại trường “High School Ahead Academy”, quý vị có thể thấy ông thường di chuyển khắp trường, có lúc ông dừng bước để kiểm tra một vài học sinh.

Nhân viên tận tụy này thường là người dìu dắt và là gương mẫu cho gần 200 học sinh trong trường. Ông lắng nghe những niềm vui và những chán nản của họ, và đưa ra một vài lời tử tế để đáp lại.

Là một quản gia sau khi tan học, ông không phải đảm nhận thêm các vai trò đó. Nhưng ông muốn như vậy.

“Ông thường theo dõi học sinh và khích lệ các em,” Phụ Tá Hành Chánh Annetta Randel nói. “Các em quý trọng sự hiện diện ân cần của ông và điều đó giúp chúng tập trung vào việc học.”

Ông McClendon được giải thưởng “Business Operations Customer Service Impact Award” cho tháng Sáu. Các học sinh và nhân viên nói rằng họ đề cử nhân viên họ quý mến như một cách để cảm ơn ông vì thường vượt quá sự mong đợi trong nhiệm vụ hàng ngày của ông.

Giải thưởng này nhận biết các nhân viên “Business Operations” nào cho thấy sự thi hành gương mẫu, phục vụ khách hàng tuyệt vời, và thường đi quá sự mong đợi để tăng thêm giá trị cho ban ngành của mình và ảnh hưởng tích cực đến các đồng nghiệp.

Hơn 40 người đã tham dự trực tuyến và diện đối diện trong buổi trao giải thưởng cho ông McClendon, họ vỗ tay và chúc mừng ông về thành tích này.

“Tôi cảm ơn tất cả quý vị về giải thưởng này,” ông McClendon hãnh diện nói. “Tôi sẽ trân quý nó.”

Trưởng Nhóm “Facilities, Maintenance, and Operations” vùng Northwest là ông Rickey Brown nói thật khó để tuyển mộ các nhân viên làm việc dài thời gian trong thời đại dịch cao độ. Nhưng với ông McClendon thì không, ông nổi tiếng là một nhân vật chính trong nhóm với thái độ có-thể-làm-được.

“Mỗi lần tôi yêu cầu ông McClendon giúp cho nhu cầu của một trường, bất kể địa điểm của học khu, ông đứng ra phục vụ – và ông vẫn như thế,” ông Brown nói.

Chương trình “Wraparound Services” của trường này cũng được lợi từ ông McClendon, là người thường tặng thực phẩm. Ông nói sự giúp đỡ thực phẩm là một điểm chú trọng cho ông kể từ lễ Tạ Ơn năm qua, khi ông có thể cung cấp bữa ăn cho một vài học sinh và gia đình họ.

Nhân viên văn phòng chính gọi ông là một nhân vật chính của nhóm và biết ơn thái độ có-thể-làm-được của ông.

“Có nhiều điều để nói về một người mà họ nghĩ đến việc giúp đỡ học sinh sau một ngày làm việc vất vả,” Hiệu Trưởng John Flowers nói. “Ông McClendon là một người ngoại lệ và cũng là một quản gia rất tốt!”