HISD kêu gọi cho biết ý kiến về các tài trợ

Là một kết quả của luật “American Rescue Plan (ARP) Act”, các tài trợ được cung cấp cho các khu học chanh trên toàn quôc để giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19 gây ra – và còn tiếp tục – trên các trường tiểu và trung học.

Hiện nay, các tài trợ thêm trong số tiền $54.3 tỉ được dành cho các trường K-12 qua những tài trợ “Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act (CRRSA) Elementary and Secondary School Emergency Relierf (ESSER II)”.

Nha Giáo Dục Texas (TEA) đã dành các quyền lợi cho HISD dưới sự ban cấp tài trợ CRRSA ESSER II này. Đơn xin tài trợ CRRSA ESSER II phải được nộp cho TEA vào thứ Năm, 2 tháng Chín, 2021. Quyền lợi của HISD đối với tài trợ CRRSA ESSER II được dự trù là $358,195,503. 

HISD xin cộng đồng cho biết ý kiến về cách học khu sử dụng các tài trợ này. Bản khảo sát này thì giống như bản khảo sát trước đây “ARP Act ESSER III”.

Quý vị có thể truy cập một bản khảo sát bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và tiếng Việt để cho biết ý kiến ở đây: HoustonISD.org/ESSERSurvey. Mọi việc khảo sát phải được chấm dứt vào thứ Sáu, 2 tháng Bảy, 2021.