HISD tổ chức gọi điện thoại để đến với các học sinh

Trong sự hợp tác với tổ chức “Houston Astros Foundation”, Sở Hỗ Trợ Học Sinh của HISD đang tìm cách đến với các học sinh trong vùng Houston và gia đình để ghi danh họ vào các trường.

Cả hai tổ chức này sẽ tổ chức một “phone bank” tại công viên Minute Maid Park tuần này để giúp hồi phục những học sinh nào không trở lại khung cảnh giáo dục. Những người tình nguyện sẽ cung cấp một danh sách các tên, thông tin liên lạc và một bản thảo để giúp họ tiếp chuyện với học sinh và phụ huynh trong cuộc điện đàm.

Mục tiêu của khởi xướng này là để khích lệ học sinh trở lại HISD hoặc để khám phá các khung cảnh giáo dục khác. “Phone bank” sẽ xảy ra vào thứ Ba, 22 tháng Sáu cho đến thứ Năm, 24 tháng Sáu.

Để ghi danh cho con em vào HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/enroll.