“Project Explore” mở màn mùa hè với kỳ trại 4 ngày

“Project Explore” mở màn mùa hè với một kỳ trại 4 ngày, “Exploring & Conquering New Horizons: Maintaining Resiliency in Times of Uncertainty.” Mục đích của trại này là để tán dương học sinh và gia đình nào vẫn kiên cường qua sự khó khăn của niên khoá này.

Project Explore” nối kết các học sinh trung học I cấp của HISD với cơ hội biết đến các đại học và ngành nghề có ảnh hưởng cao qua một chuỗi hội thảo và chương trình. Với các học sinh như Brenden Hall của trường Thomas Middle School, đó là một con đường tiến đến thành công.

“Em rất vui khi tham dự trại hè ‘Project Explore’ vì nó rất có tính cách giáo dục,” Hall nói. “Một vài khóa em thích là các hội thảo về biến cố hiện thời, ở đây chúng em biết được sự khác biệt giữa tin thật và giả và hội thảo này cho chúng em những lời khuyên khi tìm một việc làm. Em tin rằng em được chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của em.”

Các học sinh tham dự những khóa chú trọng đến việc tiếp tục thành công vào niên khoá mới. “Kickoff Event” (sinh hoạt mở đầu) cho phép các học sinh có thời gian thảo luận những phương cách mà trong đó các em đã thành công qua được niên khoá này. Các cựu học sinh trong “Project Explore” cũng chia sẻ về hành trình kiên cường khi là học sinh trung học II cấp.

Phần “College Power Hour” đều có trong bốn ngày, với các đại diện từ một vài đại học chia sẻ thông tin về trường của họ với học sinh. Thông tin này trải dài từ đời sống học sinh và đời sống đại học cho đến học bổng và việc thu nhận. Một số đại học có đại diện là University of Houston, University of Texas, Texas A&M University, Rice, Texas Southern University, và Prairie View A&M University.

Trong một khóa khác, học sinh và phụ huynh biết được các nguồn năng sẵn có trong HISD cũng như trong toàn thể cộng đồng. “Family & Community Engagement”, “Wraparound Services”, “Nutritional Services”, “Social & Emotional Learning”, YMCA, “Houston Food Bank” và “Texas OnCourse” là một vài hợp tác viên có hiện diện.

“High School 101” là một khóa được hướng dẫn bởi cựu học sinh “Project Explore” và cung cấp một nơi để thảo luận chung về những gì học sinh có thể mong đợi ở trung học II cấp.

Và khóa “Current Events” đưa học sinh tham dự trong một khóa mà nó giải quyết cách giải mã là thông tin họ nghe biết thì có chính xác hay không. Các ký giả và thông tín viên cũng có mặt để thảo luận về những cách phân biệt với hư cấu khi nghe các tường thuật tin tức.

Muốn biết thêm thông tin và nguồn năng cho phụ huynh và học sinh, vui lòng vào trang HoustonISD.org/ProjectExplore.